Causatieve werkwoorden Opdrachten in de Engelse taal

Causatieve werkwoorden, ook wel bekend als causatieve constructies, zijn een essentieel onderdeel van de Nederlandse taal. Deze werkwoorden worden gebruikt om aan te geven dat iemand iets door een ander laat doen. Bijvoorbeeld, in de zin "Ik laat mijn auto repareren," zorgt het gebruik van het causatieve werkwoord "laten" ervoor dat de actie van het repareren door iemand anders wordt uitgevoerd. Het begrijpen en correct gebruiken van causatieve werkwoorden kan je helpen om je zinnen nauwkeuriger en expressiever te maken. Bij het leren van causatieve werkwoorden is het belangrijk om vertrouwd te raken met de verschillende vormen en toepassingen. Naast "laten" zijn er andere veelgebruikte causatieve werkwoorden zoals "doen" en "maken." Elk van deze werkwoorden kan subtiele verschillen in betekenis en gebruik hebben, afhankelijk van de context. Door het oefenen met verschillende zinnen en situaties, kun je je vaardigheid in het gebruik van deze werkwoorden verbeteren en je Nederlands naar een hoger niveau tillen. Op deze pagina vind je diverse oefeningen die je helpen om de nuances van causatieve werkwoorden te begrijpen en toe te passen.

Exercise 1 

<p>1. She *had* her car washed yesterday (verleden tijd van 'hebben').</p> <p>2. They *got* the plumber to fix the leak (verleden tijd van 'krijgen').</p> <p>3. He *made* his brother clean his room (verleden tijd van 'maken').</p> <p>4. We will *have* our house painted next week (toekomstige tijd van 'hebben').</p> <p>5. She *got* her hair cut last weekend (verleden tijd van 'krijgen').</p> <p>6. The teacher *had* the students finish their homework (verleden tijd van 'hebben').</p> <p>7. They *made* their friend join the club (verleden tijd van 'maken').</p> <p>8. We *got* the mechanic to repair the car (verleden tijd van 'krijgen').</p> <p>9. She will *make* her son apologize (toekomstige tijd van 'maken').</p> <p>10. The manager *had* the staff organize the event (verleden tijd van 'hebben').</p>
 

Exercise 2

<p>1. She *had* her hair cut yesterday (werkwoord voor krijgen).</p> <p>2. They *let* him leave early (werkwoord voor toestaan).</p> <p>3. He *made* her cry with his words (werkwoord voor veroorzaken).</p> <p>4. I *had* my car washed last weekend (werkwoord voor laten doen).</p> <p>5. The teacher *let* the students play outside (werkwoord voor toestaan).</p> <p>6. We *got* the electrician to fix the wiring (werkwoord voor verkrijgen).</p> <p>7. She *made* him apologize for his behavior (werkwoord voor dwingen).</p> <p>8. They *had* the house painted in a week (werkwoord voor laten doen).</p> <p>9. I *let* my friend borrow my bike (werkwoord voor toestaan).</p> <p>10. The manager *got* the team to finish the project on time (werkwoord voor verkrijgen).</p>
 

Exercise 3

<p>1. She *had* her car washed (to have something done by someone else). Clue: laten doen door iemand anders.</p> <p>2. They *made* him apologize for his mistake (to force someone to do something). Clue: dwingen om iets te doen.</p> <p>3. I *got* my hair cut yesterday (to have something done for you). Clue: iets laten doen voor jezelf.</p> <p>4. He *let* his children play outside (to allow someone to do something). Clue: iemand toestaan iets te doen.</p> <p>5. The teacher *had* the students clean the classroom (to instruct someone to do something). Clue: iemand instrueren iets te doen.</p> <p>6. We *got* the plumber to fix the leak (to arrange for someone to do something). Clue: regelen dat iemand iets doet.</p> <p>7. She *made* her brother help with the chores (to compel someone to do something). Clue: iemand dwingen iets te doen.</p> <p>8. The coach *let* the players rest after the game (to permit someone to do something). Clue: toestaan dat iemand iets doet.</p> <p>9. He *got* his watch repaired (to have something fixed by someone else). Clue: laten repareren door iemand anders.</p> <p>10. They *had* their house painted last summer (to arrange for someone to perform a task). Clue: regelen dat iemand een taak uitvoert.</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.