Reflexieve werkwoorden Opdrachten in de Engelse taal

Reflexieve werkwoorden vormen een belangrijk onderdeel van de Nederlandse grammatica. Deze werkwoorden worden gebruikt wanneer het onderwerp en het voorwerp van de zin hetzelfde zijn, oftewel wanneer iemand een actie op zichzelf uitvoert. Bijvoorbeeld, in de zin "Ik was me," is "me" een reflexief voornaamwoord dat naar het onderwerp "ik" verwijst. Het correct gebruik van reflexieve werkwoorden kan soms lastig zijn, vooral omdat de vorm en plaatsing van het reflexieve voornaamwoord kunnen variëren afhankelijk van de zinstructuur. In deze sectie vind je een reeks oefeningen die je helpen om reflexieve werkwoorden beter te begrijpen en correct toe te passen in verschillende contexten. We bieden zowel eenvoudige als meer complexe zinnen, zodat je je vaardigheden geleidelijk kunt opbouwen. Elk oefening is ontworpen om je vertrouwd te maken met de nuances van reflexieve werkwoorden en je zelfvertrouwen te vergroten bij het gebruik ervan in alledaagse gesprekken en schriftelijke communicatie. Veel succes en plezier met de oefeningen!

Exercise 1 

<p>1. She always *looks* at herself in the mirror (kijken naar zichzelf).</p> <p>2. He *taught* himself how to play the guitar (onderwijzen zichzelf).</p> <p>3. They *introduced* themselves to the new neighbors (introduceren zichzelf).</p> <p>4. I *reminded* myself to buy groceries on the way home (herinneren zichzelf).</p> <p>5. The cat *cleans* itself after every meal (reinigen zichzelf).</p> <p>6. We *enjoy* ourselves at the party (genieten van zichzelf).</p> <p>7. She had to *defend* herself in the debate (verdedigen zichzelf).</p> <p>8. He *blamed* himself for the mistake (beschuldigen zichzelf).</p> <p>9. They *prepared* themselves for the exam (voorbereiden zichzelf).</p> <p>10. I *taught* myself how to cook (onderwijzen zichzelf).</p>
 

Exercise 2

<p>1. He *shaves* every morning before going to work (reflexief werkwoord voor persoonlijke verzorging).</p> <p>2. She *remembers* the answer to the question now (reflexief werkwoord voor iets in gedachten houden).</p> <p>3. They *introduce* themselves to the new neighbors (reflexief werkwoord voor voorstellen).</p> <p>4. I *dress* myself quickly in the morning (reflexief werkwoord voor aankleden).</p> <p>5. We *enjoy* ourselves at the party last night (reflexief werkwoord voor plezier hebben).</p> <p>6. He always *washes* himself before dinner (reflexief werkwoord voor persoonlijke hygiëne).</p> <p>7. She *sees* herself in the mirror every day (reflexief werkwoord voor kijken).</p> <p>8. They *prepare* themselves for the exam (reflexief werkwoord voor voorbereiden).</p> <p>9. I *feel* myself getting tired after the long day (reflexief werkwoord voor emoties of lichamelijke sensaties).</p> <p>10. We *find* ourselves lost in the big city (reflexief werkwoord voor ontdekken of realiseren).</p>
 

Exercise 3

<p>1. She looked at *herself* in the mirror (reflexive pronoun for "she").</p> <p>2. The cat cleaned *itself* after the meal (reflexive pronoun for "the cat").</p> <p>3. We should prepare *ourselves* for the upcoming exam (reflexive pronoun for "we").</p> <p>4. He hurt *himself* while playing football (reflexive pronoun for "he").</p> <p>5. They introduced *themselves* to the new neighbors (reflexive pronoun for "they").</p> <p>6. I taught *myself* how to play the guitar (reflexive pronoun for "I").</p> <p>7. The dog entertained *itself* with a new toy (reflexive pronoun for "the dog").</p> <p>8. You should remind *yourself* to take breaks while studying (reflexive pronoun for "you" singular).</p> <p>9. The children dressed *themselves* for the party (reflexive pronoun for "the children").</p> <p>10. She prides *herself* on her cooking skills (reflexive pronoun for "she").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.