Vermogen (kan, kon) Opdrachten in de Engelse taal

Vermogen, vaak uitgedrukt met de werkwoorden "kan" en "kon", speelt een belangrijke rol in de Nederlandse taal. Deze werkwoorden helpen ons om uit te drukken wat iemand in staat is te doen, zowel in het heden als in het verleden. Bijvoorbeeld, "Ik kan zwemmen" betekent dat je de vaardigheid hebt om te zwemmen, terwijl "Ik kon zwemmen" aangeeft dat je deze vaardigheid in het verleden had. Het correct gebruik van deze werkwoorden is cruciaal voor duidelijke en effectieve communicatie. In deze grammatica-oefeningen gaan we dieper in op het juiste gebruik van "kan" en "kon" in verschillende contexten. We behandelen zowel eenvoudige zinnen als meer complexe structuren om ervoor te zorgen dat je een goed begrip krijgt van hoe en wanneer je deze werkwoorden moet gebruiken. Of je nu een beginner bent of je kennis wilt opfrissen, deze oefeningen zullen je helpen om je taalvaardigheden te verbeteren en zelfverzekerder te worden in het gebruik van het Nederlandse vermogen.

Exercise 1 

<p>1. She *can* speak three languages fluently (vermogen om te spreken).</p> <p>2. When he was younger, he *could* run very fast (vermogen in het verleden).</p> <p>3. You *can* borrow my book if you promise to return it (toestemming).</p> <p>4. They *could* see the mountains from their house (zichtbaarheid in het verleden).</p> <p>5. We *can* finish the project by tomorrow if we work together (vermogen om te voltooien).</p> <p>6. She *could* swim across the lake when she was a teenager (vermogen in het verleden).</p> <p>7. He *can* help you with your homework (vermogen om te helpen).</p> <p>8. When I was a child, I *could* stay up late on weekends (toestemming in het verleden).</p> <p>9. You *can* reach me by phone if you need anything (mogelijkheid).</p> <p>10. They *could* play the piano beautifully when they were younger (muzikaal vermogen in het verleden).</p>
 

Exercise 2

<p>1. She *can* swim very fast (ability to swim).</p> <p>2. When he was a child, he *could* play the piano beautifully (past ability).</p> <p>3. I *can* help you with your homework if you want (offering assistance).</p> <p>4. We *could* see the mountains from our hotel room last summer (past observation).</p> <p>5. If you practice more, you *can* become a great artist (future possibility).</p> <p>6. They *could* not believe their eyes when they saw the surprise (past disbelief).</p> <p>7. She *can* speak three languages fluently (present skill).</p> <p>8. He *could* not attend the meeting due to a prior engagement (past inability).</p> <p>9. With some training, you *can* improve your running speed (ability with effort).</p> <p>10. We *could* hear the concert from our house last night (past ability to hear).</p>
 

Exercise 3

<p>1. He *can* swim very well (ability).</p> <p>2. When she was younger, she *could* dance for hours (past ability).</p> <p>3. If you practice every day, you *can* improve quickly (possibility).</p> <p>4. Last year, I *could* barely speak any English (past ability).</p> <p>5. With more training, he *can* become a great athlete (potential).</p> <p>6. She *could* not attend the meeting yesterday (past negative ability).</p> <p>7. After a lot of effort, they *can* now solve complex problems (achievement).</p> <p>8. When he was a child, he *could* recite all the capitals of Europe (past knowledge).</p> <p>9. If you study hard, you *can* pass the exam (future possibility).</p> <p>10. Due to the weather, we *could* not go hiking last weekend (past negative possibility).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.