Adjektiv överenskommelse med substantiv Övningar på portugisiska

Att behärska adjektivens överenskommelse med substantiv på portugisiska är en viktig del av att lära sig språket. Adjektiven i portugisiskan måste anpassas i genus (maskulin eller feminin) och numerus (singular eller plural) för att överensstämma med de substantiv de beskriver. Detta innebär att adjektivet måste ändras i enlighet med det substantiv det beskriver, vilket kan vara en utmaning för dem som är vana vid språk där adjektiv inte ändras på samma sätt. Genom att bemästra dessa regler kan du skapa korrekta och naturliga meningar på portugisiska, vilket är avgörande för att uppnå flytande språkkunskaper. I dessa övningar kommer du att få möjlighet att praktisera adjektivens överenskommelse med substantiv genom en rad olika aktiviteter och exempel. Du kommer att få öva på att identifiera rätt form av adjektivet beroende på substantivets genus och numerus, samt att använda adjektiven i meningsbyggnad. Dessa övningar är utformade för att hjälpa dig att förstå och tillämpa reglerna på ett praktiskt sätt, vilket i sin tur kommer att förbättra din förmåga att kommunicera effektivt på portugisiska. Låt oss börja resan mot att bemästra adjektivens överenskommelse med substantiv och fördjupa vår förståelse av portugisisk grammatik!

Exercise 1 

<p>1. A casa *amarela* é muito bonita (färgen gul).</p> <p>2. O livro *interessante* está na mesa (beskrivning av en bok).</p> <p>3. As flores *vermelhas* são lindas (färgen röd).</p> <p>4. O cachorro *grande* está no quintal (storlek på en hund).</p> <p>5. Os carros *novos* estão na garagem (nyhet hos fordonen).</p> <p>6. As crianças *felizes* estão brincando no parque (beskrivning av barns känslor).</p> <p>7. O gato *preto* dorme no sofá (färgen svart).</p> <p>8. As maçãs *verdes* são deliciosas (färgen grön).</p> <p>9. O homem *alto* está na fila (längd på en person).</p> <p>10. As janelas *abertas* deixam entrar a luz (beskrivning av fönster).
 

Exercise 2

<p>1. A casa *amarela* é muito bonita (färg på huset).</p> <p>2. Ele tem um carro *vermelho* (bilens färg).</p> <p>3. As flores *brancas* são minhas favoritas (blommans färg).</p> <p>4. Nós compramos frutas *frescas* no mercado (fruktens tillstånd).</p> <p>5. O cachorro *grande* é do meu vizinho (storlek på hunden).</p> <p>6. A menina *inteligente* passou no exame (beskrivning av flickans egenskaper).</p> <p>7. Eles moram em uma cidade *grande* (storlek på staden).</p> <p>8. O livro *interessante* está na mesa (beskrivning av boken).</p> <p>9. A comida *deliciosa* foi preparada pela minha mãe (matens smak).</p> <p>10. A praia *tranquila* é um ótimo lugar para relaxar (beskrivning av stranden).</p>
 

Exercise 3

<p>1. A menina comprou um vestido *vermelho* (färgen på klänningen).</p> <p>2. O carro deles é muito *rápido* (bilens hastighet).</p> <p>3. As flores estão *bonitas* no jardim (hur blommorna ser ut).</p> <p>4. Ele tem um cão muito *grande* (storleken på hunden).</p> <p>5. As crianças são *felizes* no parque (barnens känslor).</p> <p>6. O professor é muito *inteligente* (lärarens egenskap).</p> <p>7. As maçãs estão *verdes* (färgen på äpplena).</p> <p>8. A casa é *antiga* mas bonita (husets ålder).</p> <p>9. O gato preto é *misterioso* (kattens egenskap).</p> <p>10. Os livros na estante são *interessantes* (böckernas kvalitet).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.