Adjektiv som slutar på -ável/-ível Övningar på portugisiska

Adjektiv som slutar på -ável och -ível är vanliga i det portugisiska språket och har specifika betydelser och användningsområden. Dessa adjektiv bildas genom att lägga till ändelserna -ável eller -ível till verbstammar, vilket ger dem betydelsen "möjlig att" eller "kan bli" något. Till exempel betyder "amável" (från verbet "amar") "älskvärd" eller "vänlig", medan "compreensível" (från verbet "compreender") betyder "förståelig". Att förstå och korrekt använda dessa adjektiv är viktigt för att förbättra din flytande portugisiska och förmåga att uttrycka nyanser i språket. I denna sektion kommer vi att utforska flera adjektiv som slutar på -ável och -ível, deras betydelser och hur de används i meningar. Övningarna är utformade för att hjälpa dig att känna igen mönstren, förstå kontexten och förbättra din förmåga att använda dessa adjektiv på ett naturligt sätt. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att stärka din grammatiska förståelse och ditt ordförråd, vilket gör att du kan kommunicera mer exakt och effektivt på portugisiska.

Exercise 1 

<p>1. O trabalho dele é muito *agradável* (något som ger nöje).</p> <p>2. Essa tarefa é quase *impossível* de completar (kan inte göras).</p> <p>3. Este projeto é *viável* a longo prazo (kan genomföras).</p> <p>4. Sua atitude é *inaceitável* para o time (kan inte accepteras).</p> <p>5. O plano de viagem é *flexível* (kan anpassas).</p> <p>6. Este é um problema *resolvível* com paciência (kan lösas).</p> <p>7. A ideia de mudar para o campo é *desejável* para muitas pessoas (något som man vill).</p> <p>8. O comportamento dele é *detestável* (något som man hatar).</p> <p>9. A solução apresentada é *plausível* (verkar rimlig).</p> <p>10. A meta de vendas deste mês é *alcançável* (kan nås).</p>
 

Exercise 2

<p>1. O filme foi *maravilhável* (beskrivning för något fantastiskt).</p> <p>2. O serviço do restaurante foi *incrível* (beskrivning för något mycket bra).</p> <p>3. Esta tarefa é *executável* (beskrivning för något som kan göras).</p> <p>4. A situação é *resolvível* (beskrivning för något som kan lösas).</p> <p>5. O texto é *compreensível* (beskrivning för något som kan förstås).</p> <p>6. A proposta foi *aceitável* (beskrivning för något som kan accepteras).</p> <p>7. A ideia é *viável* (beskrivning för något som kan genomföras).</p> <p>8. A decisão foi *justificável* (beskrivning för något som kan försvaras).</p> <p>9. A teoria é *questionável* (beskrivning för något som kan ifrågasättas).</p> <p>10. O comportamento dele é *irritável* (beskrivning för någon som lätt blir irriterad).</p>
 

Exercise 3

<p>1. O filme foi *memorável* (eng: memorable).</p> <p>2. A situação era *inevitável* (eng: inevitable).</p> <p>3. A decisão foi *inquestionável* (eng: unquestionable).</p> <p>4. O serviço prestado foi *impecável* (eng: impeccable).</p> <p>5. O amor entre eles era *incomparável* (eng: incomparable).</p> <p>6. Sua atitude era *desprezível* (eng: despicable).</p> <p>7. A vitória foi *incrível* (eng: incredible).</p> <p>8. A paisagem era *admirável* (eng: admirable).</p> <p>9. O projeto foi *exequível* (eng: feasible).</p> <p>10. A resposta dele era *inimaginável* (eng: unimaginable).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.