Adjektiv som slutar på -o, -a, -i, -e Övningar på italienska språket

Att lära sig italienska adjektiv som slutar på -o, -a, -i, -e är en viktig del av att behärska det italienska språket. Dessa adjektiv är inte bara vanliga i dagligt tal, utan deras böjningsmönster kan också vara nyckeln till att förstå och använda andra grammatiska strukturer korrekt. Med hjälp av dessa övningar kommer du att få möjlighet att öva och förbättra din förståelse för hur dessa adjektiv fungerar i olika sammanhang. Adjektiv som slutar på -o, -a, -i, -e förändras beroende på substantivets genus och numerus, vilket kan vara en utmaning för många elever. Genom att arbeta med dessa specifika övningar kommer du att bygga en starkare grund i italiensk grammatik och känna dig mer säker i din språkförmåga. Utforska våra uppgifter för att testa dina kunskaper och få en djupare insikt i hur du korrekt använder dessa adjektiv i olika meningar.

Exercise 1 

<p>1. La casa è molto *grande* (adjektiv som slutar på -e).</p> <p>2. Il gatto è *nero* (adjektiv som slutar på -o).</p> <p>3. La bambina è *felice* (adjektiv som slutar på -e).</p> <p>4. I fiori sono *rossi* (adjektiv som slutar på -i).</p> <p>5. La pizza è *buona* (adjektiv som slutar på -a).</p> <p>6. Gli studenti sono *intelligenti* (adjektiv som slutar på -i).</p> <p>7. Il libro è *interessante* (adjektiv som slutar på -e).</p> <p>8. Le ragazze sono *belle* (adjektiv som slutar på -e).</p> <p>9. Il cane è *piccolo* (adjektiv som slutar på -o).</p> <p>10. Le sedie sono *comode* (adjektiv som slutar på -e).</p>
 

Exercise 2

<p>1. La casa è molto *grande* (adjektiv som betyder 'stor').</p> <p>2. Il gatto è *nero* (adjektiv som betyder 'svart').</p> <p>3. Le scarpe sono *rosse* (adjektiv som betyder 'röd').</p> <p>4. I fiori sono *belli* (adjektiv som betyder 'vacker').</p> <p>5. La macchina è *nuova* (adjektiv som betyder 'ny').</p> <p>6. Gli studenti sono *bravi* (adjektiv som betyder 'duktig').</p> <p>7. La torta è *buona* (adjektiv som betyder 'god').</p> <p>8. I bambini sono *piccoli* (adjektiv som betyder 'liten').</p> <p>9. Il cielo è *azzurro* (adjektiv som betyder 'blå').</p> <p>10. Le finestre sono *pulite* (adjektiv som betyder 'ren').</p>
 

Exercise 3

<p>1. La casa è molto *grande* (stor).</p> <p>2. Il libro è *interessante* (spännande).</p> <p>3. Gli studenti sono *intelligenti* (smart).</p> <p>4. La pizza è *deliziosa* (läcker).</p> <p>5. I fiori sono *colorati* (färgrik).</p> <p>6. La città è *antica* (gammal).</p> <p>7. Gli animali sono *carini* (gullig).</p> <p>8. La ragazza è *bella* (vacker).</p> <p>9. Gli esami sono *difficili* (svår).</p> <p>10. Il film è *noioso* (tråkig).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.