Adjektivändelser i ackusativ kasus Övningar på tyska språket

Adjektivändelser i ackusativ kasus är en viktig del av den tyska grammatiken som påverkar hur adjektiv böjs beroende på substantivets kön och bestämdhet. När ett adjektiv används i ackusativ följer det olika regler beroende på om substantivet är maskulint, feminint, neutralt eller plural. För maskulina substantiv, till exempel, krävs en ändelse som skiljer sig från den som används för feminina eller neutrala substantiv. Dessa små men viktiga förändringar i adjektivets form kan påverka meningen och förståelsen av en mening, vilket gör det avgörande att bemästra dessa regler. För att underlätta inlärningen av adjektivändelser i ackusativ kasus har vi sammanställt en rad övningar som hjälper dig att praktisera och förstå dessa regler. Övningarna är utformade för att täcka alla aspekter av adjektivböjning i ackusativ, från grundläggande till mer avancerade nivåer. Oavsett om du är en nybörjare som just har börjat lära dig tyska eller en mer avancerad student som vill finslipa dina kunskaper, kommer dessa övningar att ge dig den nödvändiga övningen för att behärska denna del av den tyska grammatiken.

Exercise 1 

<p>1. Er hat *den roten* Mantel gekauft (färg på kläder).</p> <p>2. Sie trägt *ein schönes* Kleid auf der Party (beskrivning av klänning).</p> <p>3. Wir haben *die alte* Brücke überquert (beskrivning av bro).</p> <p>4. Ich sehe *den großen* Hund im Park (storlek på hund).</p> <p>5. Hast du *das interessante* Buch gelesen? (beskrivning av bok).</p> <p>6. Sie besuchen *die neue* Schule in der Stadt (beskrivning av skola).</p> <p>7. Er hat *eine leckere* Suppe gekocht (beskrivning av soppa).</p> <p>8. Wir haben *den langen* Film gestern Abend gesehen (längd på film).</p> <p>9. Sie hat *den alten* Baum im Garten gefällt (ålder på träd).</p> <p>10. Ich habe *das blaue* Auto auf der Straße gesehen (färg på bil).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ich sehe *den schönen* Garten (adjektivändelser för maskulinum substantiv, bestämd form).</p> <p>2. Sie hat *das rote* Kleid an (adjektivändelser för neutrum substantiv, bestämd form).</p> <p>3. Wir kaufen *die frischen* Äpfel (adjektivändelser för femininum substantiv, bestämd form).</p> <p>4. Er liebt *die alten* Bücher (adjektivändelser för plural substantiv, bestämd form).</p> <p>5. Kannst du *einen großen* Hund sehen? (adjektivändelser för maskulinum substantiv, obestämd form).</p> <p>6. Sie isst *ein leckeres* Eis (adjektivändelser för neutrum substantiv, obestämd form).</p> <p>7. Er kauft *eine schöne* Blume (adjektivändelser för femininum substantiv, obestämd form).</p> <p>8. Wir besuchen *viele interessante* Museen (adjektivändelser för plural substantiv, obestämd form).</p> <p>9. Ich brauche *keinen neuen* Stuhl (adjektivändelser för maskulinum substantiv, nekande form).</p> <p>10. Sie hat *kein rotes* Auto (adjektivändelser för neutrum substantiv, nekande form).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ich kaufe einen *neuen* Computer. (Adjektiv: neu, maskulinum, singular) </p> <p>2. Sie trägt eine *schöne* Bluse. (Adjektiv: schön, femininum, singular) </p> <p>3. Er hat ein *interessantes* Buch gelesen. (Adjektiv: interessant, neutrum, singular) </p> <p>4. Wir haben den *großen* Hund gesehen. (Adjektiv: groß, maskulinum, singular) </p> <p>5. Sie hat eine *kleine* Katze adoptiert. (Adjektiv: klein, femininum, singular) </p> <p>6. Er schenkt ihr ein *teures* Armband. (Adjektiv: teuer, neutrum, singular) </p> <p>7. Der Lehrer lobt den *fleißigen* Schüler. (Adjektiv: fleißig, maskulinum, singular) </p> <p>8. Ich habe eine *leckere* Pizza bestellt. (Adjektiv: lecker, femininum, singular) </p> <p>9. Sie hat ein *neues* Auto gekauft. (Adjektiv: neu, neutrum, singular) </p> <p>10. Er bringt den *alten* Fernseher zur Reparatur. (Adjektiv: alt, maskulinum, singular) </p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.