Adjektivändelser i dativ kasus Övningar på tyska språket

Adjektivändelser i dativ kasus är en viktig del av tysk grammatik som kan vara förvirrande för många elever. När ett adjektiv används tillsammans med ett substantiv i dativ kasus, förändras adjektivets ändelse beroende på substantivets genus och bestämdhet. Denna process är avgörande för att skapa korrekt meningsbyggnad och för att undvika missförstånd i kommunikationen. Att behärska dessa ändelser hjälper dig inte bara att tala mer flytande tyska, utan också att förstå skriftlig tyska bättre. I de följande övningarna kommer du att få möjlighet att öva på adjektivändelser i dativ kasus genom olika typer av uppgifter. Du kommer att få fylla i rätt ändelser, översätta meningar och identifiera felaktiga former. Genom att systematiskt arbeta igenom dessa övningar kommer du att stärka din förståelse och kunna använda adjektivändelserna korrekt i olika sammanhang. Ta dig tid att noggrant studera varje exempel och försök att tillämpa reglerna, så kommer din förmåga att använda tyska adjektiv i dativ kasus att förbättras avsevärt.

Exercise 1 

<p>1. Er hat das Buch von *der alten* Frau bekommen (adj. för "gammal", femininum, singular). </p> <p>2. Wir sind mit *dem netten* Lehrer ins Museum gegangen (adj. för "trevlig", maskulinum, singular).</p> <p>3. Sie hat den Brief an *die freundlichen* Nachbarn geschickt (adj. för "vänlig", plural). </p> <p>4. Ich habe das Geschenk zu *dem kleinen* Kind gebracht (adj. för "liten", neutral, singular). </p> <p>5. Wir haben mit *den berühmten* Schauspielern gesprochen (adj. för "berömd", plural). </p> <p>6. Die Blumen wurden von *der jungen* Gärtnerin gepflanzt (adj. för "ung", femininum, singular). </p> <p>7. Er hat das Auto von *dem reichen* Mann gekauft (adj. för "rik", maskulinum, singular). </p> <p>8. Sie hat das Bild von *dem talentierten* Künstler bewundert (adj. för "talangfull", maskulinum, singular). </p> <p>9. Wir haben den Kuchen mit *den lieben* Freunden geteilt (adj. för "kär", plural). </p> <p>10. Sie hat die Geschichte von *der klugen* Frau gehört (adj. för "klok", femininum, singular). </p>
 

Exercise 2

<p>1. Der Hund liegt auf *dem* bequemen Sofa. (bestämd artikel singular maskulinum)</p> <p>2. Ich gehe mit *meinem* besten Freund ins Kino. (possessiv artikel singular maskulinum)</p> <p>3. Das Geschenk ist für *die* liebe Tante. (bestämd artikel singular femininum)</p> <p>4. Er arbeitet bei *einer* großen Firma. (obestämd artikel singular femininum)</p> <p>5. Sie wohnt in *einem* alten Haus. (obestämd artikel singular neutrum)</p> <p>6. Wir sprechen über *den* neuen Film. (bestämd artikel singular maskulinum)</p> <p>7. Ich schreibe mit *einem* blauen Stift. (obestämd artikel singular maskulinum)</p> <p>8. Das Buch gehört *dem* klugen Schüler. (bestämd artikel singular maskulinum)</p> <p>9. Sie telefoniert mit *ihrem* netten Kollegen. (possessiv artikel singular maskulinum)</p> <p>10. Die Katze schläft in *der* warmen Sonne. (bestämd artikel singular femininum)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ich habe das Buch von *dem neuen* Lehrer bekommen (adjektivändelse för maskulinum singular). </p> <p>2. Sie hilft *der freundlichen* Nachbarin im Garten (adjektivändelse för femininum singular). </p> <p>3. Wir danken *den netten* Kollegen für ihre Hilfe (adjektivändelse för plural). </p> <p>4. Ich vertraue *dem erfahrenen* Arzt vollkommen (adjektivändelse för maskulinum singular). </p> <p>5. Er schenkt *dem kleinen* Kind ein Spielzeug (adjektivändelse för neutrum singular). </p> <p>6. Sie gibt *den hilfsbereiten* Freunden ein Geschenk (adjektivändelse för plural). </p> <p>7. Die Blumen wurden von *der alten* Dame gekauft (adjektivändelse för femininum singular). </p> <p>8. Wir schreiben eine E-Mail an *den neuen* Chef (adjektivändelse för maskulinum singular). </p> <p>9. Das Auto gehört *dem reichen* Mann (adjektivändelse för maskulinum singular). </p> <p>10. Die Aufgaben wurden von *den fleißigen* Schülern gelöst (adjektivändelse för plural). </p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.