Adjektivkomparation Övningar på franska språket

Adjektivkomparation är en viktig del av franska språket som hjälper oss att uttrycka jämförelser och nyanser i beskrivningar. Genom att lära dig hur adjektiv förändras beroende på om de används för att jämföra två eller flera saker, kan du förbättra din förmåga att tala och skriva på franska med större precision. I dessa övningar kommer du att få möjlighet att öva på de tre huvudformerna av adjektivkomparation: positiv, komparativ och superlativ. Du kommer också att lära dig de oregelbundna formerna som ofta ställer till problem för många studenter. Varje övning är utformad för att gradvis öka i svårighetsgrad, så att du kan bygga upp din förståelse och säkerhet steg för steg. Vi börjar med grundläggande meningar där du får fylla i rätt form av adjektivet, och går sedan vidare till mer komplexa strukturer och kontexter. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att utveckla en djupare förståelse för hur adjektiv används i det franska språket och bli mer bekväm med att använda dem i ditt dagliga tal och skrift.

Exercise 1 

<p>1. Le chat est *plus grand* que le chien (komparativ form av "grand").</p> <p>2. Cette voiture est *la plus rapide* de toutes (superlativ form av "rapide").</p> <p>3. Mon frère est *moins intelligent* que moi (komparativ form av "intelligent").</p> <p>4. Ce film est *meilleur* que celui que nous avons vu hier (komparativ form av "bon").</p> <p>5. Sa maison est *aussi grande* que la mienne (komparativ form av "grand").</p> <p>6. Elle est *la plus gentille* de tous ses amis (superlativ form av "gentil").</p> <p>7. Cet examen est *moins difficile* que le dernier (komparativ form av "difficile").</p> <p>8. Mon chien est *le plus fidèle* de tous les animaux (superlativ form av "fidèle").</p> <p>9. Ce professeur est *meilleur* que l'autre (komparativ form av "bon").</p> <p>10. Cette fleur est *plus belle* que les autres (komparativ form av "belle").</p>
 

Exercise 2

<p>1. Le chat est *plus grand* que le chien (Komparativ av "grand").</p> <p>2. Marie est *moins intelligente* que Paul (Komparativ av "intelligent").</p> <p>3. Ce film est *aussi intéressant* que le livre (Komparativ av "intéressant").</p> <p>4. La montagne est *plus haute* que la colline (Komparativ av "haut").</p> <p>5. Cette maison est *moins chère* que l'autre (Komparativ av "cher").</p> <p>6. Mon frère est *plus jeune* que moi (Komparativ av "jeune").</p> <p>7. Ce vin est *meilleur* que l'autre (Komparativ av "bon").</p> <p>8. Le marathon est *moins difficile* que le triathlon (Komparativ av "difficile").</p> <p>9. Cette rue est *plus étroite* que celle-là (Komparativ av "étroit").</p> <p>10. Le livre est *moins lourd* que la valise (Komparativ av "lourd").</p>
 

Exercise 3

<p>1. Le chien est *plus grand* que le chat (komparativ).</p> <p>2. Cette maison est *aussi belle* que celle de mon oncle (lik jämförelse).</p> <p>3. Marie est *la plus intelligente* de la classe (superlativ).</p> <p>4. Ce film est *moins intéressant* que le précédent (mindre intressant).</p> <p>5. Pierre est *plus fort* que son frère (komparativ för styrka).</p> <p>6. Cette voiture est *la moins chère* de toutes (superlativ för pris).</p> <p>7. Mon café est *plus chaud* que le tien (komparativ för temperatur).</p> <p>8. Cette histoire est *plus drôle* que l'autre (komparativ för humor).</p> <p>9. Paul est *le plus rapide* de l'équipe (superlativ för hastighet).</p> <p>10. Le gâteau de Julie est *aussi bon* que celui de Marie (lik god).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.