Adverb i negativa meningar Övningar på portugisiska

Att förstå användningen av adverb i negativa meningar är avgörande för att behärska portugisiska. Adverb spelar en viktig roll i att modifiera verb, adjektiv och andra adverb, och deras placering kan helt förändra betydelsen av en mening. I negativa meningar kan adverben antingen förstärka eller mildra negationen, och det är viktigt att veta var de ska placeras för att meningen ska vara korrekt och begriplig. I dessa övningar kommer vi att fokusera på hur olika adverb används i negativa meningar på portugisiska. Du kommer att få exempel och övningar som hjälper dig att förstå och praktisera korrekt placering och användning av adverb i negativa sammanhang. Genom att arbeta igenom dessa uppgifter kommer du att förbättra din förmåga att uttrycka dig exakt och naturligt på portugisiska, vilket är en viktig färdighet för att kommunicera effektivt i både tal och skrift.

Exercise 1 

<p>1. Ela não *gosta* de brócolis (verb för "tycka om" på portugisiska).</p> <p>2. Nós nunca *vamos* ao cinema durante a semana (verb för "gå" på portugisiska).</p> <p>3. Ele não *fala* espanhol (verb för "tala" på portugisiska).</p> <p>4. Eles não *comem* carne (verb för "äta" på portugisiska).</p> <p>5. Eu não *escrevo* cartas (verb för "skriva" på portugisiska).</p> <p>6. Você não *precisa* de ajuda (verb för "behöva" på portugisiska).</p> <p>7. Ela nunca *chega* atrasada (verb för "anlända" på portugisiska).</p> <p>8. Nós não *bebemos* café à noite (verb för "dricka" på portugisiska).</p> <p>9. Eles não *trabalham* aos domingos (verb för "arbeta" på portugisiska).</p> <p>10. Eu não *leio* jornais (verb för "läsa" på portugisiska).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ele *nunca* comeu sushi antes (adverb som betyder "aldrig").</p> <p>2. Maria *não* gosta de acordar cedo (adverb som betyder "inte").</p> <p>3. Eles *raramente* veem filmes de terror (adverb som betyder "sällan").</p> <p>4. João *nunca* esquece de fazer a lição de casa (adverb som betyder "aldrig").</p> <p>5. Ela *não* tem medo de falar em público (adverb som betyder "inte").</p> <p>6. Nós *raramente* saímos durante a semana (adverb som betyder "sällan").</p> <p>7. Você *nunca* viajou para fora do país? (adverb som betyder "aldrig").</p> <p>8. Eles *não* querem participar do jogo (adverb som betyder "inte").</p> <p>9. Eu *raramente* bebo café à noite (adverb som betyder "sällan").</p> <p>10. Ela *nunca* se atrasa para o trabalho (adverb som betyder "aldrig").</p>
 

Exercise 3

<p>1. Eu *nunca* comi sushi antes (tidigare erfarenhet).</p> <p>2. Eles *não* gostam de filmes de terror (preferenser).</p> <p>3. Ela *jamais* esquecerá aquele dia (minne).</p> <p>4. Nós *não* vamos à festa hoje (planer).</p> <p>5. Ele *nunca* viu neve na vida (väder och natur).</p> <p>6. Vocês *não* podem sair à noite (tillstånd).</p> <p>7. Eu *não* entendo essa matéria (förståelse).</p> <p>8. Eles *jamais* mentiriam para você (ärlighet).</p> <p>9. Ela *não* terminou o trabalho a tempo (arbete och tid).</p> <p>10. Nós *nunca* viajamos para o exterior (resor).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.