Använda de i olika sammanhang Övningar på portugisiska

Att använda "de" på rätt sätt i olika sammanhang kan vara en utmaning för dem som lär sig portugisiska. I svenskan används "de" främst som ett pronomen som betyder "dem" eller "de", men i portugisiska finns det flera nyanser och regler att ta hänsyn till. Detta kan leda till missförstånd och felaktiga användningar som kan påverka både skriftlig och muntlig kommunikation. Därför är det viktigt att förstå dessa skillnader och öva på hur "de" används korrekt i olika kontexter, från formella texter till vardagliga samtal. På denna sida erbjuder vi en rad grammatikövningar som hjälper dig att bemästra användningen av "de" i portugisiska. Genom att arbeta med dessa övningar kommer du att få en djupare förståelse för när och hur detta ord ska användas, vilket kommer att förbättra din språkliga säkerhet och flyt. Övningarna är utformade för att täcka olika situationer och användningsområden, vilket gör att du kan tillämpa dina kunskaper praktiskt och effektivt.

Exercise 1 

<p>1. Eu preciso *de* um novo computador (preposition som används för att uttrycka behov).</p> <p>2. Ele falou *de* você ontem (preposition som används för att indikera ämne för konversation).</p> <p>3. Nós vamos sair *de* casa às oito (preposition som används för att ange startpunkt eller ursprung).</p> <p>4. Você gosta *de* café? (preposition som används för att uttrycka smak eller preferens).</p> <p>5. Este livro é *de* João (preposition som används för att ange ägande eller tillhörighet).</p> <p>6. A festa é *de* noite (preposition som används för att ange tid på dagen).</p> <p>7. A casa está cheia *de* gente (preposition som används för att uttrycka överflöd eller kvantitet).</p> <p>8. O filme é baseado *em* uma história real (preposition som används för att ange bas eller grund).</p> <p>9. A carta foi escrita *por* Maria (preposition som används för att ange agent eller författare).</p> <p>10. Eu moro longe *de* aqui (preposition som används för att ange avstånd).</p>
 

Exercise 2

<p>1. O livro está *sobre* a mesa (preposition som betyder "på").</p> <p>2. Ela vai *para* a escola todos os dias (preposition som anger destination).</p> <p>3. Nós moramos *em* Portugal (preposition som anger plats).</p> <p>4. Eu gosto *de* chocolate (preposition som anger smak eller preferens).</p> <p>5. Eles estão *com* fome (preposition som anger tillstånd eller känsla).</p> <p>6. Ele trabalha *como* engenheiro (preposition som anger yrke).</p> <p>7. O gato está *dentro* da casa (preposition som anger plats inuti något).</p> <p>8. Ela veio *de* carro (preposition som anger transportmedel).</p> <p>9. A festa será *em* dezembro (preposition som anger tid).</p> <p>10. Ele comprou flores *para* sua mãe (preposition som anger mottagare).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ela comprou um presente para *seu* irmão (possessiv pronomen).</p> <p>2. Eles sempre chegam *cedo* à escola (tid på dagen).</p> <p>3. Nós vamos *viajar* no próximo mês (verb för att resa).</p> <p>4. Ele gosta de ler *livros* de aventura (föremål för läsning).</p> <p>5. Maria *mora* em Lisboa há cinco anos (verb för att bo).</p> <p>6. O gato está *em* cima da mesa (plats).</p> <p>7. Eu gosto de *comer* pizza aos sábados (verb för att äta).</p> <p>8. Eles estão *estudando* para o exame de amanhã (verb för att studera).</p> <p>9. A festa vai ser *na* casa da Ana (plats för en händelse).</p> <p>10. Nós *vamos* ao cinema hoje à noite (verb för att gå).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.