Använda -mente för att bilda adverb Övningar på portugisiska

Att bilda adverb på portugisiska med hjälp av suffixet -mente är en viktig del av att behärska språket. Precis som på svenska, där vi ofta lägger till "-t" för att skapa adverb, används "-mente" på portugisiska för att omvandla adjektiv till adverb. Till exempel, adjektivet "rápido" (snabb) blir adverbet "rapidamente" (snabbt). Denna transformation är inte bara en enkel grammatisk regel utan också en nyckel till att uttrycka sig flytande och korrekt i tal och skrift. För att bemästra denna grammatiska struktur är det viktigt att förstå både reglerna och undantagen. I våra övningar kommer vi att guida dig genom processen att identifiera adjektiv som kan omvandlas till adverb och visa hur man använder dessa adverb i meningar. Du kommer att få möjlighet att öva genom att fylla i luckor, omformulera meningar och skapa egna exempel, vilket hjälper dig att internalisera användningen av -mente i portugisiskan. Med regelbunden övning kommer du att kunna använda dessa adverb naturligt och korrekt, vilket fördjupar din förståelse och flyt i det portugisiska språket.

Exercise 1 

<p>1. Ela completou a tarefa *rapidamente* (adverb som slutar på -mente).</p> <p>2. O professor explicou a lição *claramente* (adverb som slutar på -mente).</p> <p>3. Eles agiram *cuidadosamente* para evitar erros (adverb som slutar på -mente).</p> <p>4. O atleta correu *rapidamente* e ganhou a corrida (adverb som slutar på -mente).</p> <p>5. O cientista analisou os dados *cuidadosamente* (adverb som slutar på -mente).</p> <p>6. Ela leu o livro *atentamente* para entender cada detalhe (adverb som slutar på -mente).</p> <p>7. Ele respondeu à pergunta *imediatamente* (adverb som slutar på -mente).</p> <p>8. A criança completou o quebra-cabeça *facilmente* (adverb som slutar på -mente).</p> <p>9. Os alunos ouviram a explicação *silenciosamente* (adverb som slutar på -mente).</p> <p>10. Ele falou com ela *gentilmente* para não a magoar (adverb som slutar på -mente).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ela terminou o trabalho *rapidamente* (slutade snabbt).</p> <p>2. Ele falou *calmamente* durante a reunião (lugn).</p> <p>3. A criança correu *alegremente* no parque (glad).</p> <p>4. O gato se moveu *silenciosamente* pela casa (tyst).</p> <p>5. Eles resolveram o problema *facilmente* (lätt).</p> <p>6. O aluno respondeu *inteligentemente* à pergunta (smart).</p> <p>7. Ela cantou *belamente* na apresentação (vacker).</p> <p>8. O cachorro latiu *insistentemente* para o estranho (ihärdig).</p> <p>9. Ele chegou *pontualmente* ao encontro (punktlig).</p> <p>10. Eles trabalharam *arduamente* no projeto (hårt).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ele terminou o trabalho *rapidamente* (adverb för snabbt).</p> <p>2. A professora explicou a lição *claramente* (adverb för tydligt).</p> <p>3. O jogador marcou o gol *facilmente* (adverb för enkelt).</p> <p>4. Ela respondeu à pergunta *calmamente* (adverb för lugnt).</p> <p>5. O gato atravessou a rua *cuidadosamente* (adverb för försiktigt).</p> <p>6. O estudante completou a prova *lentamente* (adverb för långsamt).</p> <p>7. Eles discutiram o problema *seriamente* (adverb för seriöst).</p> <p>8. O bebê dormiu *tranquilamente* (adverb för lugnt och stilla).</p> <p>9. Ela cantou a música *perfeitamente* (adverb för perfekt).</p> <p>10. O cachorro obedeceu *rapidamente* (adverb för snabbt).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.