Användning av bestämd artikel Övningar på italienska språket

Att behärska användningen av bestämd artikel på italienska är en grundläggande del av språkinlärningen. På italienska används bestämda artiklar, som "il," "lo," "la," "i," "gli," och "le," för att specificera substantiv och göra meningen tydligare. Dessa artiklar måste överensstämma med substantivets genus (maskulin eller feminin) och antal (singular eller plural), vilket kan vara en utmaning för många svenska elever. Genom att förstå reglerna och öva på användningen av bestämd artikel kan du förbättra din förmåga att kommunicera mer exakt och naturligt på italienska. Våra grammatikövningar är utformade för att hjälpa dig att bemästra dessa regler och tillämpa dem korrekt i olika sammanhang. Övningarna täcker allt från grundläggande regler till mer avancerade användningar, vilket ger dig möjlighet att utvecklas oavsett din nuvarande kunskapsnivå. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att stärka din grammatiska förståelse och känna dig mer säker på att använda bestämda artiklar i både tal och skrift.

Exercise 1 

<p>1. *Il* gatto dorme sulla sedia. (bestämd artikel för maskulint singular)</p> <p>2. *La* ragazza legge un libro. (bestämd artikel för feminint singular)</p> <p>3. *Gli* amici vanno al cinema. (bestämd artikel för maskulint plural)</p> <p>4. *Le* mele sono rosse. (bestämd artikel för feminint plural)</p> <p>5. *Il* sole brilla nel cielo. (bestämd artikel för maskulint singular)</p> <p>6. *L'*acqua è fresca. (bestämd artikel för ord som börjar med vokal)</p> <p>7. *Lo* zaino è pesante. (bestämd artikel för maskulint singular som börjar med z)</p> <p>8. *La* casa è grande. (bestämd artikel för feminint singular)</p> <p>9. *Gli* studenti studiano per l'esame. (bestämd artikel för maskulint plural)</p> <p>10. *L'*elefante è grande. (bestämd artikel för ord som börjar med vokal)</p>
 

Exercise 2

<p>1. *Il* cane di Maria è molto simpatico (bestämd artikel för maskulint singularis).</p> <p>2. *La* casa di Paolo è grande e luminosa (bestämd artikel för feminint singularis).</p> <p>3. *L'*albero nel giardino è molto alto (bestämd artikel före vokal, maskulint singularis).</p> <p>4. *I* bambini giocano nel parco ogni giorno (bestämd artikel för maskulint pluralis).</p> <p>5. *Le* ragazze stanno studiando per l'esame (bestämd artikel för feminint pluralis).</p> <p>6. *Lo* studente sta leggendo un libro interessante (bestämd artikel före 's' + konsonant, maskulint singularis).</p> <p>7. *L'*isola è famosa per le sue spiagge (bestämd artikel före vokal, feminint singularis).</p> <p>8. *Gli* amici di Marco sono molto gentili (bestämd artikel före vokal, maskulint pluralis).</p> <p>9. *Il* gatto nero è seduto sul divano (bestämd artikel för maskulint singularis).</p> <p>10. *La* scuola di mia sorella è molto lontana (bestämd artikel för feminint singularis).</p>
 

Exercise 3

<p>1. *Il* sole splende oggi. (bestämd artikel för maskulin singular)</p> <p>2. *La* pizza è molto deliziosa. (bestämd artikel för feminin singular)</p> <p>3. Ho visto *lo* spettacolo ieri sera. (bestämd artikel för maskulin singular, före ett s+konsonant)</p> <p>4. *Gli* studenti sono in aula. (bestämd artikel för maskulin plural)</p> <p>5. *Le* ragazze sono andate al parco. (bestämd artikel för feminin plural)</p> <p>6. Ho letto *il* libro che mi hai dato. (bestämd artikel för maskulin singular)</p> <p>7. *L'*albero è molto alto. (bestämd artikel för singular substantiv som börjar med vokal)</p> <p>8. *La* macchina è parcheggiata fuori. (bestämd artikel för feminin singular)</p> <p>9. *Gli* amici di Marco sono simpatici. (bestämd artikel för maskulin plural)</p> <p>10. *Lo* zaino è pesante. (bestämd artikel för maskulin singular, före ett z)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.