Användning av em, no, na, nos, nas Övningar på portugisiska

Att behärska användningen av pronomen och artiklar på portugisiska kan vara utmanande, särskilt när det gäller små men viktiga ord som "em", "no", "na", "nos" och "nas". Dessa ord spelar en nyckelroll i meningsbyggnaden och kan förändra betydelsen av en fras beroende på hur de används. "Em" används för att uttrycka plats, tid eller tillstånd, medan "no", "na", "nos" och "nas" är kontraktioner av "em" med bestämda artiklar (o, a, os, as). Förståelsen av när och hur dessa ord används korrekt är avgörande för att kunna kommunicera effektivt på portugisiska. Genom att öva på dessa grammatiska aspekter kan du förbättra både din skriftliga och muntliga förmåga. Våra övningar är utformade för att hjälpa dig att känna igen och korrekt använda dessa ord i olika sammanhang, vilket gör dig mer självsäker i din användning av det portugisiska språket.

Exercise 1 

<p>1. Ele está *em* casa. (plats)</p> <p>2. Vou *ao* supermercado. (plats med artikel)</p> <p>3. As chaves estão *na* mesa. (plats med artikel)</p> <p>4. Os livros estão *nos* armários. (plats med artikel i plural)</p> <p>5. Eles moram *nas* montanhas. (plats med artikel i plural)</p> <p>6. Estudamos *em* silêncio. (tillstånd)</p> <p>7. Ela trabalha *no* escritório. (plats med artikel)</p> <p>8. As crianças brincam *na* rua. (plats med artikel)</p> <p>9. O cachorro está *nos* jardins. (plats med artikel i plural)</p> <p>10. As reuniões acontecem *nas* segundas-feiras. (tid med artikel i plural)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Eu vou *ao* mercado (preposition för att indikera plats eller destination).</p> <p>2. Ela mora *na* cidade grande (preposition för att beskriva plats).</p> <p>3. Eles estão *em* casa (preposition för att beskriva plats).</p> <p>4. Nós vamos *ao* parque amanhã (preposition för att indikera destination).</p> <p>5. Os livros estão *na* estante (preposition för att beskriva plats).</p> <p>6. As crianças brincam *no* jardim (preposition för att indikera plats).</p> <p>7. Ela trabalha *no* escritório (preposition för att beskriva plats).</p> <p>8. Eles moram *nos* Estados Unidos (preposition för att indikera plats).</p> <p>9. As flores estão *nas* janelas (preposition för att beskriva plats).</p> <p>10. Eu estudei *na* universidade (preposition för att beskriva plats).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Eu moro *em* São Paulo (preposition för plats).</p> <p>2. Ele colocou o livro *na* mesa (preposition för plats).</p> <p>3. Vamos *no* cinema hoje à noite (preposition för plats).</p> <p>4. Os documentos estão *nos* arquivos (preposition för plats).</p> <p>5. As crianças brincam *na* rua (preposition för plats).</p> <p>6. A festa é *em* dezembro (preposition för tid).</p> <p>7. Eu vou trabalhar *no* escritório amanhã (preposition för plats).</p> <p>8. Eles moram *nos* Estados Unidos (preposition för plats).</p> <p>9. Ela está *em* casa agora (preposition för plats).</p> <p>10. As chaves estão *nas* gavetas (preposition för plats).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.