Användning av perfekt tempus Övningar på spanska språket

Perfekt tempus används på spanska för att beskriva handlingar som har avslutats i det förflutna men har relevans eller påverkan på nuet. Detta tempus bildas genom att kombinera hjälpverbet "haber" i presens med participformen av huvudverbet. Till exempel, "he comido" betyder "jag har ätit". Perfekt tempus är särskilt användbart när du vill uttrycka något du har gjort nyligen eller när handlingen har en koppling till det nuvarande ögonblicket. Att behärska perfekt tempus är avgörande för att kunna kommunicera effektivt på spanska, särskilt i både formella och informella samtal. Genom att öva på användningen av perfekt tempus kan du förbättra din flytande och säkerhet i språket. På denna sida hittar du olika övningar som hjälper dig att förstå och tillämpa perfekt tempus i olika sammanhang. Genom att arbeta med dessa uppgifter kommer du att utveckla en djupare förståelse för hur och när du ska använda perfekt tempus i din spanska konversation.

Exercise 1 

<p>1. María *ha leído* el libro tres veces (verbet leer i perfekt tempus).</p> <p>2. Nosotros *hemos visitado* a nuestros abuelos este verano (verbet visitar i perfekt tempus).</p> <p>3. ¿Tú *has comido* paella alguna vez? (verbet comer i perfekt tempus).</p> <p>4. Ellos *han viajado* a España muchas veces (verbet viajar i perfekt tempus).</p> <p>5. Yo *he escrito* una carta a mi amigo (verbet escribir i perfekt tempus).</p> <p>6. ¿Vosotros *habéis visto* la nueva película? (verbet ver i perfekt tempus).</p> <p>7. Ella *ha comprado* un coche nuevo este mes (verbet comprar i perfekt tempus).</p> <p>8. Nosotros *hemos terminado* el proyecto a tiempo (verbet terminar i perfekt tempus).</p> <p>9. ¿Tú *has hecho* los deberes de matemáticas? (verbet hacer i perfekt tempus).</p> <p>10. Ellas *han aprendido* mucho en la clase de español (verbet aprender i perfekt tempus).</p>
 

Exercise 2

<p>1. María *ha comido* en el restaurante italiano (verb för att äta).</p> <p>2. Nosotros *hemos visitado* muchos países este año (verb för att besöka).</p> <p>3. Ellos *han estudiado* mucho para el examen (verb för att studera).</p> <p>4. Yo *he comprado* una nueva bicicleta (verb för att köpa).</p> <p>5. Tú *has escrito* una carta muy bonita (verb för att skriva).</p> <p>6. Ella *ha leído* tres libros esta semana (verb för att läsa).</p> <p>7. Nosotros *hemos visto* esa película varias veces (verb för att se).</p> <p>8. Vosotros *habéis viajado* a España el verano pasado (verb för att resa).</p> <p>9. Ellos *han trabajado* en el proyecto todo el día (verb för att arbeta).</p> <p>10. Yo *he vivido* en esta ciudad por cinco años (verb för att bo).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Hoy *he comido* una deliciosa paella (verb för att äta).</p> <p>2. Juan *ha trabajado* en la oficina toda la semana (verb för att arbeta).</p> <p>3. Nosotros *hemos visitado* muchos museos en Madrid (verb för att besöka).</p> <p>4. Ellos *han comprado* una casa nueva en el campo (verb för att köpa).</p> <p>5. María *ha estudiado* mucho para el examen de matemáticas (verb för att studera).</p> <p>6. Tú *has escrito* una carta muy bonita (verb för att skriva).</p> <p>7. Vosotros *habéis leído* el libro entero en un día (verb för att läsa).</p> <p>8. Mis padres *han viajado* a Japón este verano (verb för att resa).</p> <p>9. Ella *ha visto* la película tres veces (verb för att se).</p> <p>10. Nosotros *hemos decidido* ir a la playa este fin de semana (verb för att besluta).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.