Artiklar i negativa meningar Övningar på portugisiska

När vi talar om artiklar i negativa meningar på portugisiska, stöter vi ofta på viktiga nyanser som kan vara avgörande för korrekt kommunikation. Denna sida är utformad för att hjälpa dig att förstå hur artiklar används i negativa meningar, med fokus på deras funktion och placering. Genom att utforska olika exempel och övningar får du möjlighet att förbättra din förståelse för när och hur artiklar ska användas eller utelämnas i negativa sammanhang. En av de största utmaningarna när man lär sig portugisiska är att bemästra användningen av artiklar, särskilt i negativa konstruktioner där reglerna kan skilja sig från svenska. På denna sida kommer du att hitta en rad övningar som syftar till att förtydliga dessa regler och ge dig praktisk erfarenhet. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att kunna känna dig mer säker på att använda portugisiska korrekt i både skrift och tal.

Exercise 1 

<p>1. Eu não tenho *um* carro. (artikel för maskulina substantiv i singular)</p> <p>2. Eles não compraram *uma* casa nova. (artikel för feminina substantiv i singular)</p> <p>3. Nós não vimos *um* filme interessante ontem. (artikel för maskulina substantiv i singular)</p> <p>4. Ela não quer *um* cachorro. (artikel för maskulina substantiv i singular)</p> <p>5. Ele não encontrou *uma* solução para o problema. (artikel för feminina substantiv i singular)</p> <p>6. Nós não temos *um* plano para o fim de semana. (artikel för maskulina substantiv i singular)</p> <p>7. Eu não comprei *uma* camiseta nova. (artikel för feminina substantiv i singular)</p> <p>8. Eles não têm *um* motivo para estar tristes. (artikel för maskulina substantiv i singular)</p> <p>9. Ela não escreveu *uma* carta para sua amiga. (artikel för feminina substantiv i singular)</p> <p>10. Ele não leu *um* livro interessante este mês. (artikel för maskulina substantiv i singular)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Eu não tenho *um* carro (obestämd artikel för ett objekt).</p> <p>2. Ela não gosta de *uma* maçã (obestämd artikel för en frukt).</p> <p>3. Nós não queremos *uns* livros (obestämd artikel för flera objekt).</p> <p>4. Eles não encontraram *uma* solução (obestämd artikel för en lösning).</p> <p>5. Ela não viu *um* pássaro (obestämd artikel för en fågel).</p> <p>6. Nós não compramos *uma* casa (obestämd artikel för ett hus).</p> <p>7. Ele não trouxe *um* presente (obestämd artikel för en gåva).</p> <p>8. Elas não beberam *um* suco (obestämd artikel för en dryck).</p> <p>9. Eu não encontrei *um* amigo (obestämd artikel för en vän).</p> <p>10. Você não leu *um* livro (obestämd artikel för en bok).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Eles não têm *nenhum* problema com isso (ord för "ingen" på portugisiska).</p> <p>2. Não há *nenhuma* dúvida sobre a resposta (ord för "ingen" på portugisiska).</p> <p>3. Eu não vi *nenhum* filme novo este mês (ord för "ingen" på portugisiska).</p> <p>4. Ela não tem *nenhuma* ideia do que está acontecendo (ord för "ingen" på portugisiska).</p> <p>5. Nós não encontramos *nenhum* erro na tarefa (ord för "ingen" på portugisiska).</p> <p>6. Não ouvi *nenhum* ruído durante a noite (ord för "ingen" på portugisiska).</p> <p>7. Ele não trouxe *nenhum* presente para a festa (ord för "ingen" på portugisiska).</p> <p>8. Não há *nenhuma* razão para se preocupar (ord för "ingen" på portugisiska).</p> <p>9. Eles não compraram *nenhuma* roupa nova (ord för "ingen" på portugisiska).</p> <p>10. Não encontrei *nenhum* documento importante (ord för "ingen" på portugisiska).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.