Artiklar med maskulina och feminina substantiv Övningar på portugisiska

Att bemästra användningen av artiklar med maskulina och feminina substantiv är en grundläggande del av att lära sig portugisiska. I portugisiska, liksom i många andra romanska språk, har varje substantiv ett kön, antingen maskulint eller feminint, och detta påverkar vilken artikel som används. För svenska talare kan det vara en utmaning att vänja sig vid detta system eftersom svenska inte har samma grammatiska könsindelning. Därför är det viktigt att öva på att känna igen och använda rätt artikel för att kommunicera korrekt och naturligt på portugisiska. På denna sida hittar du en mängd övningar som hjälper dig att förbättra din förståelse och användning av maskulina och feminina substantiv i portugisiska. Övningarna är utformade för att gradvis öka i svårighetsgrad, från grundläggande identifikation av kön till mer komplexa konstruktioner där artikelns form måste anpassas beroende på substantivets kön. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att utveckla en bättre känsla för språket och bygga en stark grund för vidare studier och konversationer på portugisiska.

Exercise 1 

<p>1. *O* carro está estacionado na rua. (Bestämd artikel för maskulina ord)</p> <p>2. *A* casa é muito bonita. (Bestämd artikel för feminina ord)</p> <p>3. Eu vi *o* gato no jardim. (Bestämd artikel för maskulina ord)</p> <p>4. *A* flor é amarela. (Bestämd artikel för feminina ord)</p> <p>5. *O* livro está sobre a mesa. (Bestämd artikel för maskulina ord)</p> <p>6. *A* professora é muito simpática. (Bestämd artikel för feminina ord)</p> <p>7. *O* relógio parou de funcionar. (Bestämd artikel för maskulina ord)</p> <p>8. *A* árvore é muito alta. (Bestämd artikel för feminina ord)</p> <p>9. *O* cachorro está latindo. (Bestämd artikel för maskulina ord)</p> <p>10. *A* bicicleta é nova. (Bestämd artikel för feminina ord)</p>
 

Exercise 2

<p>1. *A* casa é grande. (Bestämd artikel för feminina substantiv)</p> <p>2. *O* carro é novo. (Bestämd artikel för maskulina substantiv)</p> <p>3. *A* menina está feliz. (Bestämd artikel för feminina substantiv)</p> <p>4. *O* livro está na mesa. (Bestämd artikel för maskulina substantiv)</p> <p>5. *A* escola é perto daqui. (Bestämd artikel för feminina substantiv)</p> <p>6. *O* cachorro é amigável. (Bestämd artikel för maskulina substantiv)</p> <p>7. *A* árvore está florida. (Bestämd artikel för feminina substantiv)</p> <p>8. *O* gato está dormindo. (Bestämd artikel för maskulina substantiv)</p> <p>9. *A* cadeira está quebrada. (Bestämd artikel för feminina substantiv)</p> <p>10. *O* professor é inteligente. (Bestämd artikel för maskulina substantiv)</p>
 

Exercise 3

<p>1. *O* carro é vermelho (bestämd artikel för maskulina substantiv).</p> <p>2. Eu comprei *uma* casa nova (obestämd artikel för feminina substantiv).</p> <p>3. *A* mulher está lendo um livro (bestämd artikel för feminina substantiv).</p> <p>4. Ele deu *um* presente ao amigo (obestämd artikel för maskulina substantiv).</p> <p>5. *Os* meninos estão jogando futebol (bestämd artikel i plural för maskulina substantiv).</p> <p>6. *As* flores estão na mesa (bestämd artikel i plural för feminina substantiv).</p> <p>7. Eu vi *uma* estrela cadente ontem à noite (obestämd artikel för feminina substantiv).</p> <p>8. *O* gato está dormindo no sofá (bestämd artikel för maskulina substantiv).</p> <p>9. Ela encontrou *um* anel no chão (obestämd artikel för maskulina substantiv).</p> <p>10. *A* festa foi incrível (bestämd artikel för feminina substantiv).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.