Bestämda artiklar i genitiv kasus Övningar på tyska språket

Genitiv är en av de fyra kasus i det tyska språket och används för att uttrycka ägande eller tillhörighet. Bestämda artiklar i genitiv kasus kan vara en utmaning för många som lär sig tyska, men med rätt övningar och förståelse kan du bemästra denna aspekt av språket. Genitiv kasus svarar på frågan "vems?" och förändrar den bestämda artikeln beroende på genus och antal. Till exempel, för maskulina och neutrum substantiv blir "der" till "des" och substantivet får också en ändelse, oftast "-s" eller "-es". För feminina och plural substantiv ändras "die" till "der". När du behärskar bestämda artiklar i genitiv kasus, blir ditt språk mer nyanserat och korrekt, vilket hjälper dig att uttrycka dig mer exakt. I de följande övningarna kommer du att få möjlighet att praktisera och fördjupa din förståelse för hur dessa artiklar används i olika sammanhang. Övningarna är utformade för att stegvis öka i svårighetsgrad och täcker olika typer av substantiv och deras böjningar. Genom att arbeta systematiskt med dessa uppgifter kan du stärka din grammatiska grund och bli säkrare i din användning av tyska språket.

Exercise 1 

<p>1. Das Auto *des Mannes* ist sehr schnell (tillhörande bil).</p> <p>2. Die Farbe *der Blume* ist wunderschön (tillhörande blomma).</p> <p>3. Die Tasche *des Kindes* liegt auf dem Boden (tillhörande barn).</p> <p>4. Der Geschmack *des Weins* ist ausgezeichnet (tillhörande vin).</p> <p>5. Der Name *des Hotels* ist schwer zu merken (tillhörande hotell).</p> <p>6. Die Schönheit *der Stadt* ist bekannt (tillhörande stad).</p> <p>7. Die Größe *des Hauses* ist beeindruckend (tillhörande hus).</p> <p>8. Die Farbe *des Himmels* ist blau (tillhörande himmel).</p> <p>9. Die Stimme *der Lehrerin* ist sanft (tillhörande lärare).</p> <p>10. Die Blätter *des Baumes* fallen im Herbst (tillhörande träd).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Das Buch *des* Lehrers liegt auf dem Tisch (motsvarande "av" på svenska).</p> <p>2. Die Farbe *des* Autos ist rot (bilen).</p> <p>3. Der Hund *des* Nachbarn bellt laut (grannen).</p> <p>4. Die Tür *des* Hauses ist geschlossen (huset).</p> <p>5. Die Blätter *des* Baumes sind grün (trädet).</p> <p>6. Das Ende *des* Films war spannend (filmen).</p> <p>7. Der Titel *des* Buches ist interessant (boken).</p> <p>8. Die Katze *des* Mädchens ist sehr süß (flickan).</p> <p>9. Die Schönheit *des* Gartens ist beeindruckend (trädgården).</p> <p>10. Die Aufgabe *des* Schülers ist schwer (eleven).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Das Auto *des Mannes* ist sehr teuer. (ägare, man)</p> <p>2. Die Farbe *der Katze* ist schwarz. (ägare, katt)</p> <p>3. Der Garten *des Hauses* ist sehr groß. (ägare, hus)</p> <p>4. Die Tür *des Autos* ist offen. (ägare, bil)</p> <p>5. Das Buch *der Lehrerin* liegt auf dem Tisch. (ägare, lärarinna)</p> <p>6. Die Blätter *des Baumes* sind grün. (ägare, träd)</p> <p>7. Der Name *des Kindes* ist Anna. (ägare, barn)</p> <p>8. Die Fenster *des Zimmers* sind sauber. (ägare, rum)</p> <p>9. Der Geschmack *des Kuchens* ist köstlich. (ägare, kaka)</p> <p>10. Die Stimme *des Sängers* ist wunderschön. (ägare, sångare)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.