Bestämda artiklar i nominativ kasus Övningar på tyska språket

I tyska språket spelar bestämda artiklar en central roll i att definiera substantivets specifika karaktär och tydliggöra vem eller vad som avses i en mening. När vi talar om bestämda artiklar i nominativ kasus, refererar vi till de artiklar som används för att identifiera subjektet i en sats. På tyska varierar dessa artiklar beroende på substantivets genus (maskulinum, femininum, neutrum) och numerus (singular eller plural). Denna variation är fundamental för att korrekt konstruera meningar och för att undvika missförstånd. Att behärska bestämda artiklar i nominativ kasus är en viktig byggsten i inlärningen av tyska. Genom att lära sig och öva på dessa regler blir det enklare att kommunicera exakt och effektivt. På denna sida kommer du att hitta en rad övningar som hjälper dig att stärka din förståelse och användning av bestämda artiklar i nominativ kasus. Oavsett om du är nybörjare eller vill fräscha upp dina kunskaper, kommer dessa övningar att ge dig den praktiska erfarenheten du behöver för att bli säkrare i ditt tyska språkbruk.

Exercise 1 

<p>1. *Der* Hund bellt laut. (djur)</p> <p>2. *Die* Katze schläft auf dem Sofa. (djur)</p> <p>3. *Das* Haus ist sehr groß. (byggnad)</p> <p>4. *Der* Baum im Garten ist alt. (växt)</p> <p>5. *Die* Blume ist wunderschön. (växt)</p> <p>6. *Das* Auto ist rot. (fordon)</p> <p>7. *Der* Tisch im Wohnzimmer ist aus Holz. (möbel)</p> <p>8. *Die* Lampe ist sehr hell. (möbel)</p> <p>9. *Das* Fenster ist offen. (husdel)</p> <p>10. *Der* Stuhl ist bequem. (möbel)</p>
 

Exercise 2

<p>1. *Der* Hund ist sehr freundlich (Bestämd artikel för maskulina substantiv i nominativ).</p> <p>2. *Die* Katze schläft auf dem Sofa (Bestämd artikel för feminina substantiv i nominativ).</p> <p>3. *Das* Buch liegt auf dem Tisch (Bestämd artikel för neutrum substantiv i nominativ).</p> <p>4. *Die* Blumen sind bunt und schön (Bestämd artikel för plural substantiv i nominativ).</p> <p>5. *Der* Lehrer erklärt die Grammatik (Bestämd artikel för maskulina substantiv i nominativ).</p> <p>6. *Die* Lampe leuchtet hell (Bestämd artikel för feminina substantiv i nominativ).</p> <p>7. *Das* Auto ist sehr schnell (Bestämd artikel för neutrum substantiv i nominativ).</p> <p>8. *Die* Kinder spielen im Park (Bestämd artikel för plural substantiv i nominativ).</p> <p>9. *Der* Vogel singt im Baum (Bestämd artikel för maskulina substantiv i nominativ).</p> <p>10. *Die* Straße ist lang und gerade (Bestämd artikel för feminina substantiv i nominativ).</p>
 

Exercise 3

<p>1. *Der* Hund spielt im Garten (maskulinum). </p> <p>2. *Die* Katze schläft auf dem Sofa (femininum). </p> <p>3. *Das* Kind isst einen Apfel (neutrum). </p> <p>4. *Der* Mann liest eine Zeitung (maskulinum). </p> <p>5. *Die* Frau kocht das Abendessen (femininum). </p> <p>6. *Das* Auto steht in der Garage (neutrum). </p> <p>7. *Die* Blume wächst im Garten (femininum). </p> <p>8. *Der* Vogel singt im Baum (maskulinum). </p> <p>9. *Das* Buch liegt auf dem Tisch (neutrum). </p> <p>10. *Die* Schule beginnt um acht Uhr (femininum). </p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.