Bestämda artiklar i subjektposition Övningar på portugisiska

Att behärska användningen av bestämda artiklar i subjektposition är avgörande för att tala och skriva korrekt portugisiska. I portugisiskan, precis som i svenskan, används bestämda artiklar för att specificera och identifiera subjektet i en mening. Det är viktigt att förstå hur man korrekt placerar och använder dessa artiklar för att undvika missförstånd och för att säkerställa att kommunikationen är tydlig och exakt. I denna övning kommer vi att fokusera på olika meningar och kontexter där bestämda artiklar används i subjektposition, vilket kommer att hjälpa dig att förbättra din grammatiska kompetens. Vi kommer att utforska skillnaden mellan bestämda och obestämda artiklar, samt hur genus och numerus påverkar artikelns form. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att få en djupare förståelse för hur bestämda artiklar fungerar i portugisiska, vilket är ett viktigt steg mot att behärska språket. Övningarna är utformade för att vara både utmanande och pedagogiska, vilket gör att du kan tillämpa dina kunskaper i praktiska exempel och förbättra ditt flyt i portugisiskan.

Exercise 1 

<p>1. *O* gato está dormindo na cadeira. (Bestämd artikel för maskulina substantiv) </p> <p>2. *A* mulher está lendo um livro. (Bestämd artikel för feminina substantiv) </p> <p>3. *Os* meninos estão jogando futebol no parque. (Bestämd artikel för plural maskulina substantiv) </p> <p>4. *As* flores no jardim são lindas. (Bestämd artikel för plural feminina substantiv) </p> <p>5. *O* carro vermelho é novo. (Bestämd artikel för maskulina substantiv) </p> <p>6. *A* professora está explicando a lição. (Bestämd artikel för feminina substantiv) </p> <p>7. *Os* pássaros estão cantando na árvore. (Bestämd artikel för plural maskulina substantiv) </p> <p>8. *As* crianças estão brincando no playground. (Bestämd artikel för plural feminina substantiv) </p> <p>9. *O* cachorro está latindo alto. (Bestämd artikel för maskulina substantiv) </p> <p>10. *A* casa amarela é grande. (Bestämd artikel för feminina substantiv) </p>
 

Exercise 2

<p>1. *A* criança está brincando no parque (bestämd artikel för ett barn).</p> <p>2. *O* cachorro correu para pegar a bola (bestämd artikel för en hund).</p> <p>3. *Os* alunos estudam para a prova de matemática (bestämd artikel för flera studenter).</p> <p>4. *A* professora explicou a lição com paciência (bestämd artikel för en kvinnlig lärare).</p> <p>5. *As* flores no jardim são muito bonitas (bestämd artikel för flera blommor).</p> <p>6. *O* carro vermelho está estacionado na frente da casa (bestämd artikel för en bil).</p> <p>7. *Os* livros na estante são de literatura clássica (bestämd artikel för flera böcker).</p> <p>8. *A* gata subiu no telhado (bestämd artikel för en honkatt).</p> <p>9. *O* médico atendeu muitos pacientes hoje (bestämd artikel för en läkare).</p> <p>10. *As* crianças adoram brincar na praia (bestämd artikel för flera barn).</p>
 

Exercise 3

<p>1. *O* cachorro está latindo no jardim (Bestämd artikel för maskulina substantiv).</p> <p>2. *A* menina está lendo um livro interessante (Bestämd artikel för feminina substantiv).</p> <p>3. *Os* gatos são animais muito independentes (Bestämd artikel för plural maskulina substantiv).</p> <p>4. *As* flores no parque são lindas na primavera (Bestämd artikel för plural feminina substantiv).</p> <p>5. *O* sol brilha forte durante o verão (Bestämd artikel för maskulina substantiv).</p> <p>6. *A* lua está cheia esta noite (Bestämd artikel för feminina substantiv).</p> <p>7. *Os* alunos estão estudando para o exame (Bestämd artikel för plural maskulina substantiv).</p> <p>8. *As* professoras são muito dedicadas (Bestämd artikel för plural feminina substantiv).</p> <p>9. *O* carro novo é muito rápido (Bestämd artikel för maskulina substantiv).</p> <p>10. *A* casa está decorada para o Natal (Bestämd artikel för feminina substantiv).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.