Bestämda artiklar med prepositioner Övningar på italienska språket

Att behärska bestämda artiklar med prepositioner är en avgörande del av att lära sig italienska. I det italienska språket samverkar dessa två grammatiska element på ett sätt som ofta skiljer sig från hur vi använder dem på svenska. Bestämda artiklar används för att specificera en viss person, plats eller sak, medan prepositioner kopplar ord till varandra och ger meningar sin struktur. Tillsammans bildar de en grundläggande del av språket som är nödvändig för att uppnå flytande och korrekt italienska. Våra övningar är utformade för att hjälpa dig att förstå och korrekt använda bestämda artiklar i kombination med prepositioner, vilket kan vara en utmaning för många svensktalande. Genom praktiska exempel och varierade uppgifter får du möjlighet att öva på olika sätt att kombinera dessa grammatiska element. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat italienska i flera år, kommer dessa övningar att förbättra din förmåga att kommunicera effektivt och korrekt på italienska.

Exercise 1 

<p>1. Ho messo il libro *sul* tavolo (preposition som betyder 'på').</p> <p>2. I bambini giocano *nel* parco (preposition som betyder 'i').</p> <p>3. Abbiamo parlato *della* festa (preposition som betyder 'om').</p> <p>4. Sono andato *alla* stazione (preposition som betyder 'till').</p> <p>5. La chiave è *nella* borsa (preposition som betyder 'i').</p> <p>6. Abbiamo cenato *al* ristorante (preposition som betyder 'på').</p> <p>7. Il gatto è *sul* divano (preposition som betyder 'på').</p> <p>8. Ho comprato un regalo *per il* compleanno (preposition som betyder 'för').</p> <p>9. La lezione inizia *alle* otto (preposition som betyder 'vid').</p> <p>10. Sono andato *dalla* dottoressa (preposition som betyder 'till').</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ho comprato un regalo per *il* mio amico (bestämd artikel, maskulin singular). Clue: Det är för en manlig vän.</p> <p>2. Siamo andati *al* parco ieri (preposition + bestämd artikel, maskulin singular). Clue: Vi besökte en offentlig plats med mycket grönt.</p> <p>3. Ho visto un film *alla* televisione (preposition + bestämd artikel, feminin singular). Clue: Det var på en apparat där man ser program och filmer.</p> <p>4. Abbiamo pranzato *dallo* zio (preposition + bestämd artikel, maskulin singular). Clue: Vi åt lunch hos en manlig släkting.</p> <p>5. Lavoro *nell'*ufficio ogni giorno (preposition + bestämd artikel, maskulin singular). Clue: Det är en plats där man arbetar, ofta med papper och datorer.</p> <p>6. Il libro si trova *sullo* scaffale (preposition + bestämd artikel, maskulin singular). Clue: En plats där böcker vanligtvis förvaras i rader.</p> <p>7. Ho messo i fiori *nel* vaso (preposition + bestämd artikel, maskulin singular). Clue: En behållare för växter.</p> <p>8. Abbiamo cenato *alla* trattoria (preposition + bestämd artikel, feminin singular). Clue: En typ av restaurang, ofta familjeägd.</p> <p>9. I bambini giocano *nel* giardino (preposition + bestämd artikel, maskulin singular). Clue: En plats utomhus med växter och gräs där barn kan leka.</p> <p>10. Ho lasciato le chiavi *sulla* tavola (preposition + bestämd artikel, feminin singular). Clue: En möbel där man ofta äter eller arbetar.</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ho lasciato il libro *sullo* scaffale. (preposition + definite article)</p> <p>2. Andiamo *alla* spiaggia domani. (preposition + definite article)</p> <p>3. Hai visto i fiori *nel* giardino? (preposition + definite article)</p> <p>4. Il gatto dorme *sul* divano. (preposition + definite article)</p> <p>5. Metto il latte *nel* frigorifero. (preposition + definite article)</p> <p>6. Abbiamo parlato *della* situazione a lungo. (preposition + definite article)</p> <p>7. La scuola è *vicino al* parco. (preposition + definite article)</p> <p>8. Ho trovato la chiave *nella* borsa. (preposition + definite article)</p> <p>9. Sono andato *al* cinema ieri sera. (preposition + definite article)</p> <p>10. Il cane corre *per il* giardino. (preposition + definite article)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.