Bildning av adverb från adjektiv Övningar på portugisiska

Att lära sig bilda adverb från adjektiv på portugisiska är en viktig del av att behärska språket och förbättra sin kommunikationsförmåga. Adverb spelar en central roll i att beskriva hur något görs, när något sker eller i vilken utsträckning något händer. Genom att förstå reglerna för att omvandla adjektiv till adverb kan du uttrycka dig mer nyanserat och korrekt i både tal och skrift. I portugisiskan bildas de flesta adverb genom att lägga till ändelsen "-mente" till det feminina formen av adjektivet. Till exempel, från adjektivet "rápido" (snabb) får man adverbet "rapidamente" (snabbt). Det finns dock undantag och speciella fall som är viktiga att känna till. På denna sida hittar du övningar och exempel som hjälper dig att öva och befästa din kunskap om bildning av adverb från adjektiv på portugisiska, vilket kommer att stärka ditt ordförråd och din grammatiska säkerhet.

Exercise 1 

<p>1. Ela canta *belamente* durante o show (adjektiv: belo).</p> <p>2. Os alunos estão *atentamente* ouvindo o professor (adjektiv: atento).</p> <p>3. Ele corre *rapidamente* no parque (adjektiv: rápido).</p> <p>4. Ela resolveu o problema *facilmente* (adjektiv: fácil).</p> <p>5. A criança dormiu *tranquilamente* a noite toda (adjektiv: tranquilo).</p> <p>6. O pássaro voa *graciosamente* pelo céu (adjektiv: gracioso).</p> <p>7. O time jogou *brilhantemente* na final (adjektiv: brilhante).</p> <p>8. Eles responderam às perguntas *corretamente* (adjektiv: correto).</p> <p>9. Ele terminou o trabalho *rapidamente* (adjektiv: rápido).</p> <p>10. Ela explicou a lição *claramente* (adjektiv: claro).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ele falou *claramente* durante a reunião (adjektiv: claro).</p> <p>2. Ela completou a tarefa *rapidamente* (adjektiv: rápido).</p> <p>3. O gato se escondeu *silenciosamente* atrás do sofá (adjektiv: silencioso).</p> <p>4. Eles viajaram *frequentemente* para o exterior (adjektiv: frequente).</p> <p>5. O aluno respondeu *corretamente* à pergunta (adjektiv: correto).</p> <p>6. A criança dormiu *profundamente* durante a noite (adjektiv: profundo).</p> <p>7. O cachorro latiu *alto* no quintal (adjektiv: alto).</p> <p>8. Ela explicou o problema *detalhadamente* (adjektiv: detalhado).</p> <p>9. Ele terminou o trabalho *cuidadosamente* (adjektiv: cuidadoso).</p> <p>10. O atleta correu *rapidamente* na pista (adjektiv: rápido).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ele fala *claramente* sobre o assunto. (hur man pratar)</p> <p>2. A menina correu *rapidamente* para casa. (hur man springer)</p> <p>3. O trabalho foi feito *cuidadosamente* para evitar erros. (hur man gör något med omsorg)</p> <p>4. Eles resolveram o problema *facilmente*. (hur man löser något)</p> <p>5. Ele explicou a lição *pacientemente* aos alunos. (hur man förklarar något)</p> <p>6. Os pássaros cantam *alegremente* nas árvores. (hur man sjunger)</p> <p>7. Ela respondeu à pergunta *imediatamente*. (hur snabbt man svarar)</p> <p>8. Ele olhou *tristemente* pela janela. (hur man tittar när man är ledsen)</p> <p>9. O cachorro seguiu o dono *lealmente*. (hur man följer någon med trohet)</p> <p>10. O artista pintou a tela *cuidadosamente*. (hur man målar med omsorg)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.