Bildning av komparativa adjektiv Övningar på portugisiska

Att förstå bildningen av komparativa adjektiv i portugisiska är avgörande för att behärska språket. Komparativa adjektiv används för att jämföra två eller flera saker, och de spelar en viktig roll i att uttrycka skillnader och likheter. Genom att lära dig reglerna för att bilda dessa adjektiv kan du förbättra både din skriftliga och muntliga kommunikation på portugisiska. Denna övningssida är designad för att hjälpa dig att praktisera och fördjupa din förståelse av detta grammatiska element. Portugisiska komparativa adjektiv kan verka komplicerade till en början, men med rätt vägledning och övning blir de snabbt en naturlig del av ditt språkbruk. Vi erbjuder en rad olika övningar som täcker allt från grundläggande till avancerade nivåer. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att utveckla din förmåga att använda komparativa adjektiv korrekt och effektivt i olika kontexter. Ta dig tid att noggrant studera exemplen och tillämpa dem i dina egna meningar för att få ut det mesta av din språkinlärning.

Exercise 1 

<p>1. O filme de ontem foi *mais emocionante* do que o de hoje (komparativ för 'emocionante').</p> <p>2. O João é *mais alto* do que o Pedro (komparativ för 'alto').</p> <p>3. Esta pizza está *mais saborosa* do que a da semana passada (komparativ för 'saborosa').</p> <p>4. A nova professora é *mais simpática* do que a anterior (komparativ för 'simpática').</p> <p>5. Este exercício é *mais difícil* do que o anterior (komparativ för 'difícil').</p> <p>6. A cidade de Lisboa é *mais bonita* do que a cidade do Porto (komparativ för 'bonita').</p> <p>7. Este livro é *mais interessante* do que o outro (komparativ för 'interessante').</p> <p>8. O meu carro é *mais rápido* do que o teu (komparativ för 'rápido').</p> <p>9. A praia de Copacabana é *mais famosa* do que a de Ipanema (komparativ för 'famosa').</p> <p>10. O novo restaurante é *mais caro* do que o antigo (komparativ för 'caro').</p>
 

Exercise 2

<p>1. Min bil är *snabbare* än din (adjektiv för att beskriva hastighet).</p> <p>2. Hennes hus är *större* än mitt (adjektiv för att beskriva storlek).</p> <p>3. Den här boken är *mer intressant* än den förra (adjektiv för att beskriva intresse).</p> <p>4. Hans hund är *vänligare* än min (adjektiv för att beskriva vänlighet).</p> <p>5. Den här väskan är *dyrare* än den andra (adjektiv för att beskriva pris).</p> <p>6. Vädret idag är *bättre* än igår (adjektiv för att beskriva väderkvalitet).</p> <p>7. Min katt är *mjukare* än din (adjektiv för att beskriva mjukhet).</p> <p>8. Den här staden är *större* än den jag kommer från (adjektiv för att beskriva storlek på en stad).</p> <p>9. Hans arbete är *svårare* än mitt (adjektiv för att beskriva svårighetsgrad).</p> <p>10. Den här filmen är *längre* än den vi såg igår (adjektiv för att beskriva längd på en film).</p>
 

Exercise 3

<p>1. O João é *mais alto* que o Pedro (höjdjämförelse).</p> <p>2. Este livro é *mais interessante* do que aquele (intressejämförelse).</p> <p>3. A casa dela é *mais bonita* do que a minha (utseendejämförelse).</p> <p>4. O filme foi *menos emocionante* do que esperávamos (spänningsjämförelse).</p> <p>5. A prova de matemática foi *mais difícil* do que a de português (svårighetsjämförelse).</p> <p>6. A comida aqui é *menos saborosa* do que no outro restaurante (smaksjämförelse).</p> <p>7. Esta estrada é *mais longa* do que aquela (längdjämförelse).</p> <p>8. A nova professora é *mais simpática* do que a anterior (personlighetsjämförelse).</p> <p>9. O inverno aqui é *menos frio* do que no Canadá (temperaturjämförelse).</p> <p>10. O cachorro dele é *mais brincalhão* do que o meu (beteendejämförelse).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.