Bildning av oregelbundna komparativer Övningar på italienska språket

Att lära sig bilda oregelbundna komparativer på italienska kan vara en utmaning, men det är en viktig del av att behärska språket. Oregelbundna komparativer avviker från de vanliga reglerna och kräver därför särskild uppmärksamhet och övning. I denna sektion kommer vi att gå igenom de vanligaste oregelbundna komparativerna på italienska, inklusive exempel och övningar som hjälper dig att förstå och använda dem korrekt i olika sammanhang. Genom att arbeta med dessa övningar kommer du att bli mer bekant med hur oregelbundna komparativer fungerar, vilket i sin tur kommer att förbättra din förmåga att kommunicera mer nyanserat och exakt på italienska. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat italienska i flera år, kommer dessa övningar att ge dig värdefulla insikter och hjälpa dig att stärka din grammatiska kompetens. Låt oss börja med att utforska några av de mest användbara oregelbundna komparativerna och hur de används i vardagliga konversationer.

Exercise 1 

<p>1. Questo libro è *migliore* dell'altro (positiv form av "bra").</p> <p>2. La sua casa è *peggiore* della mia (positiv form av "dålig").</p> <p>3. Il caffè italiano è *migliore* del caffè americano (positiv form av "bra").</p> <p>4. Questo film è *peggiore* di quello che abbiamo visto ieri (positiv form av "dålig").</p> <p>5. Le mele di qui sono *migliori* di quelle del supermercato (positiv form av "bra").</p> <p>6. Questo ristorante è *peggiore* di quello vicino casa mia (positiv form av "dålig").</p> <p>7. La situazione è *migliore* di quanto pensassi (positiv form av "bra").</p> <p>8. L'inverno scorso è stato *peggiore* di quello di quest'anno (positiv form av "dålig").</p> <p>9. Questa macchina è *migliore* della vecchia (positiv form av "bra").</p> <p>10. La qualità del servizio è *peggiore* di prima (positiv form av "dålig").</p>
 

Exercise 2

<p>1. Marco är *migliore* än Luca på att spela piano. (bra)</p> <p>2. Den här boken är *peggiore* än den förra jag läste. (dålig)</p> <p>3. Sara springer *più velocemente* än alla andra i klassen. (snabbt)</p> <p>4. Den här filmen är *migliore* än den vi såg förra veckan. (bra)</p> <p>5. Jag känner mig *peggio* idag än igår. (dåligt)</p> <p>6. Den här restaurangen är *migliore* än den andra i stan. (bra)</p> <p>7. Hans teckningar är *peggiori* än mina. (dålig)</p> <p>8. Din idé är *migliore* än min. (bra)</p> <p>9. Den här såsen smakar *peggio* än den andra vi gjorde. (dålig)</p> <p>10. Den nya läraren är *migliore* än den förra. (bra)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Questo libro è *migliore* di quello che ho letto l'anno scorso (adjektiv som betyder bättre).</p> <p>2. Tra questi due ristoranti, quello in centro è *peggiore* (adjektiv som betyder sämre).</p> <p>3. Questa pizza è *migliore* di quella che abbiamo mangiato ieri (adjektiv som betyder bättre).</p> <p>4. La situazione è diventata *peggiore* dopo la tempesta (adjektiv som betyder sämre).</p> <p>5. Questo vino è *migliore* di quello che abbiamo assaggiato in Francia (adjektiv som betyder bättre).</p> <p>6. La nuova versione del software è *migliore* della precedente (adjektiv som betyder bättre).</p> <p>7. Il traffico di oggi è *peggiore* di quello di ieri (adjektiv som betyder sämre).</p> <p>8. Questo film è *migliore* di quello che abbiamo visto settimana scorsa (adjektiv som betyder bättre).</p> <p>9. La qualità del cibo è *peggiore* rispetto all'anno scorso (adjektiv som betyder sämre).</p> <p>10. Il mio nuovo lavoro è *migliore* del precedente (adjektiv som betyder bättre).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.