Demonstrativa pronomen Övningar på franska språket

Demonstrativa pronomen är en viktig del av det franska språket och hjälper oss att tydligt och exakt identifiera och referera till specifika personer eller saker. Dessa pronomen kan vara både nära och långt ifrån talaren, och de ändras beroende på genus och antal av substantivet de ersätter. Att behärska användningen av "ce", "cet", "cette" och "ces" är avgörande för att kunna kommunicera effektivt på franska. I våra grammatikövningar kommer du att få möjlighet att öva på att använda dessa demonstrativa pronomen i olika kontexter. Genom att arbeta med praktiska exempel och varierade övningar kommer du att förbättra din förståelse och flyt i språket. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat franska i flera år, kommer dessa övningar att hjälpa dig att stärka dina kunskaper och bygga upp ditt självförtroende i att använda franska demonstrativa pronomen korrekt.

Exercise 1 

<p>1. *Ce* sont mes nouveaux amis (det här eller det där).</p> <p>2. *Cette* robe est très jolie (det här eller den där, feminin).</p> <p>3. *Ceux* qui veulent partir peuvent le faire maintenant (de här eller de där, plural, maskulin).</p> <p>4. *Celles* qui préfèrent rester peuvent rester ici (de här eller de där, plural, feminin).</p> <p>5. *Ce* livre est très intéressant (det här eller det där, maskulin singular).</p> <p>6. *Cet* arbre est magnifique en automne (det här eller det där, maskulin singular, börjar med vokal).</p> <p>7. *Ces* étudiants sont très intelligents (de här eller de där, plural).</p> <p>8. *Cette* maison est à vendre (det här eller den där, feminin singular).</p> <p>9. *Ceux* qui sont absents doivent se justifier (de här eller de där, plural, maskulin).</p> <p>10. *Celles* qui aiment lire vont adorer ce livre (de här eller de där, plural, feminin).</p>
 

Exercise 2

<p>1. *Ce* livre est très intéressant. (Det här är en bok.)</p> <p>2. *Cet* arbre est magnifique en automne. (Det här är ett träd.)</p> <p>3. *Cette* maison est à vendre. (Det här är ett hus.)</p> <p>4. *Ces* chaussures sont confortables. (Det här är flera objekt.)</p> <p>5. *Ce* chien aime jouer dans le parc. (Det här är en hund.)</p> <p>6. *Cet* hôtel est très luxueux. (Det här är ett hotell.)</p> <p>7. *Cette* robe est à la mode. (Det här är en klänning.)</p> <p>8. *Ces* enfants jouent au foot. (Det här är flera barn.)</p> <p>9. *Ce* film est mon préféré. (Det här är en film.)</p> <p>10. *Cet* avion va à Paris. (Det här är ett flygplan.)</p>
 

Exercise 3

<p>1. *Ce* chien est très mignon (demonstrativt pronomen för maskulin singular).</p> <p>2. *Ces* fleurs sont magnifiques (demonstrativt pronomen för plural).</p> <p>3. *Cet* arbre est très vieux (demonstrativt pronomen för maskulin singular framför vokal).</p> <p>4. *Cette* maison est très grande (demonstrativt pronomen för feminin singular).</p> <p>5. *Ce* livre est très intéressant (demonstrativt pronomen för maskulin singular).</p> <p>6. *Ces* enfants jouent dans le jardin (demonstrativt pronomen för plural).</p> <p>7. *Cet* homme est un bon cuisinier (demonstrativt pronomen för maskulin singular framför vokal).</p> <p>8. *Cette* voiture est très rapide (demonstrativt pronomen för feminin singular).</p> <p>9. *Ce* tableau est très célèbre (demonstrativt pronomen för maskulin singular).</p> <p>10. *Ces* oiseaux chantent très bien (demonstrativt pronomen för plural).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.