Demonstrativa pronomen Övningar på italienska språket

Demonstrativa pronomen är en viktig del av italienskan och används för att peka ut eller hänvisa till specifika personer, saker eller platser. De italienska demonstrativa pronomina inkluderar "questo" (den här/det här), "quello" (den där/det där), och deras olika former beroende på genus och antal. Att behärska dessa pronomen är avgörande för att kunna kommunicera exakt och tydligt i både skrift och tal. Genom att öva på dessa kommer du att förbättra din förmåga att uttrycka dig mer precist och flytande på italienska. I våra övningar kommer du att få möjlighet att arbeta med både singular och plural former av demonstrativa pronomen, samt deras användning i olika kontexter. Vi har utformat uppgifterna för att hjälpa dig att identifiera och korrekt använda "questo", "quello" och deras varianter i meningar. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat italienska ett tag, kommer dessa övningar att ge dig en djupare förståelse för hur du använder demonstrativa pronomen effektivt. Låt oss börja förbättra din italienska tillsammans!

Exercise 1 

<p>1. *Questo* libro è molto interessante (den här boken).</p> <p>2. *Quella* casa è più grande della mia (det där huset).</p> <p>3. Preferisco *questi* fiori a quelli (de här blommorna).</p> <p>4. *Quello* studente è molto intelligente (den där studenten).</p> <p>5. *Quella* macchina è nuova (den där bilen).</p> <p>6. *Queste* scarpe sono molto comode (de här skorna).</p> <p>7. *Quegli* alberi sono molto alti (de där träden).</p> <p>8. *Questi* gatti sono molto carini (de här katterna).</p> <p>9. *Questo* ristorante è molto famoso (den här restaurangen).</p> <p>10. *Quella* montagna è innevata (det där berget).</p>
 

Exercise 2

<p>1. *Questa* casa è molto grande (den här).</p> <p>2. *Quello* zaino è mio (den där).</p> <p>3. *Questi* libri sono interessanti (de här).</p> <p>4. *Quelle* ragazze sono simpatiche (de där).</p> <p>5. *Questo* gatto è molto carino (den här).</p> <p>6. *Quella* macchina è rossa (den där).</p> <p>7. *Questi* fiori sono per te (de här).</p> <p>8. *Quelle* montagne sono alte (de där).</p> <p>9. *Quest*'anno voglio andare in Italia (det här).</p> <p>10. *Quello* spettacolo è stato fantastico (det där).</p>
 

Exercise 3

<p>1. *Quella* casa è molto grande. (feminin singular demonstrativ pronomen) </p> <p>2. Non mi piace *questo* film. (maskulin singular demonstrativ pronomen) </p> <p>3. *Questi* libri sono molto interessanti. (maskulin plural demonstrativ pronomen) </p> <p>4. *Quella* macchina è rossa. (feminin singular demonstrativ pronomen) </p> <p>5. Mi piacciono *quelle* scarpe. (feminin plural demonstrativ pronomen) </p> <p>6. *Quello* è il mio zaino. (maskulin singular demonstrativ pronomen) </p> <p>7. *Questi* fiori sono bellissimi. (maskulin plural demonstrativ pronomen) </p> <p>8. *Quella* spiaggia è meravigliosa. (feminin singular demonstrativ pronomen) </p> <p>9. Vorrei comprare *questo* vestito. (maskulin singular demonstrativ pronomen) </p> <p>10. *Quelli* sono i miei amici. (maskulin plural demonstrativ pronomen) </p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.