Demonstrativa pronomen Övningar på portugisiska

Demonstrativa pronomen på portugisiska är en viktig del av språket som hjälper oss att precisera och tydliggöra vad vi talar om. Precis som på svenska används dessa pronomen för att peka ut specifika personer, objekt eller idéer i förhållande till talaren och lyssnaren. Portugisiska har tre huvudsakliga demonstrativa pronomen: "este" (denna, detta) för något nära talaren, "esse" (den där) för något nära lyssnaren och "aquele" (den där borta) för något längre bort från både talaren och lyssnaren. Att behärska dessa pronomen är avgörande för att kunna kommunicera exakt och effektivt på portugisiska. I dessa grammatikövningar kommer du att få möjlighet att öva på att identifiera och använda demonstrativa pronomen korrekt i olika kontexter. Övningarna är utformade för att hjälpa dig att förstå skillnaderna mellan "este," "esse," och "aquele," samt deras feminina och plurala former. Genom att arbeta igenom dessa aktiviteter kommer du att stärka din förmåga att navigera i det portugisiska språket och förbättra din övergripande språkfärdighet. Låt oss börja med att utforska dessa viktiga byggstenar i portugisisk grammatik!

Exercise 1 

<p>1. *Este* livro é muito interessante (demonstrativ pronomen för något nära talaren).</p> <p>2. *Essa* cadeira é confortável (demonstrativ pronomen för något nära lyssnaren).</p> <p>3. *Aquele* prédio é muito alto (demonstrativ pronomen för något långt bort).</p> <p>4. Você gosta de *estes* sapatos? (demonstrativ pronomen för något nära talaren, plural).</p> <p>5. *Essas* flores são bonitas (demonstrativ pronomen för något nära lyssnaren, plural).</p> <p>6. *Aqueles* carros são novos (demonstrativ pronomen för något långt bort, plural).</p> <p>7. *Esta* caneta é azul (demonstrativ pronomen för något nära talaren).</p> <p>8. *Esse* relógio é caro (demonstrativ pronomen för något nära lyssnaren).</p> <p>9. *Aquela* montanha é famosa (demonstrativ pronomen för något långt bort).</p> <p>10. Eu prefiro *estes* livros (demonstrativ pronomen för något nära talaren, plural).</p>
 

Exercise 2

<p>1. *Este* é o meu livro favorito (nära talaren, singular). </p> <p>2. *Aquela* casa é muito bonita (långt från båda, singular). </p> <p>3. *Esses* sapatos são muito confortáveis (nära lyssnaren, plural). </p> <p>4. *Aqueles* carros são muito rápidos (långt från båda, plural). </p> <p>5. *Essa* cadeira está quebrada (nära lyssnaren, singular). </p> <p>6. *Esta* comida está deliciosa (nära talaren, singular). </p> <p>7. *Aqueles* livros são muito interessantes (långt från båda, plural). </p> <p>8. *Esse* filme é muito emocionante (nära lyssnaren, singular). </p> <p>9. *Estas* flores são muito bonitas (nära talaren, plural). </p> <p>10. *Essas* roupas são muito elegantes (nära lyssnaren, plural). </p>
 

Exercise 3

<p>1. *Esse* livro é muito interessante (Nästa ord betyder "denna" på svenska).</p> <p>2. Você pode me passar *aquele* copo? (Nästa ord betyder "den där" på svenska).</p> <p>3. Não gosto *deste* lugar. Vamos para outro? (Nästa ord betyder "det här" på svenska).</p> <p>4. *Aquela* casa é muito bonita (Nästa ord betyder "den där" på svenska).</p> <p>5. *Esses* sapatos são meus (Nästa ord betyder "dessa" på svenska).</p> <p>6. *Estas* flores são para você (Nästa ord betyder "dessa" på svenska).</p> <p>7. Você viu *aquele* filme novo? (Nästa ord betyder "den där" på svenska).</p> <p>8. Eu prefiro *esta* cor (Nästa ord betyder "den här" på svenska).</p> <p>9. *Essas* fotos são da minha viagem (Nästa ord betyder "dessa" på svenska).</p> <p>10. *Aqueles* prédios são muito altos (Nästa ord betyder "de där" på svenska).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.