Demonstrativa pronomen Övningar på spanska språket

Demonstrativa pronomen är en viktig del av spanskan och används för att peka ut specifika personer, platser eller saker. Dessa pronomen, som inkluderar "este", "ese" och "aquel", varierar beroende på avstånd och antal. Att förstå och korrekt använda demonstrativa pronomen är avgörande för att förbättra din kommunikationsförmåga och göra dina samtal och texter mer precisa och tydliga. På denna sida finner du en rad olika grammatikövningar som hjälper dig att bemästra användningen av demonstrativa pronomen i spanska. Genom att öva på dessa pronomen kommer du inte bara att förbättra din grammatiska kunskap, utan också utveckla en bättre känsla för språket och dess nyanser. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat spanska i flera år, kommer dessa övningar att vara ett värdefullt verktyg för att stärka dina språkkunskaper.

Exercise 1 

<p>1. *Este* libro es muy interesante. (nära, singular, maskulinum)</p> <p>2. *Esa* casa es muy grande. (längre bort, singular, femininum)</p> <p>3. Me gusta *este* coche. (nära, singular, maskulinum)</p> <p>4. *Aquel* árbol es muy alto. (mycket längre bort, singular, maskulinum)</p> <p>5. *Estas* flores son hermosas. (nära, plural, femininum)</p> <p>6. *Esos* perros son muy ruidosos. (längre bort, plural, maskulinum)</p> <p>7. *Aquellas* montañas son impresionantes. (mycket längre bort, plural, femininum)</p> <p>8. No me gusta *este* clima. (nära, singular, maskulinum)</p> <p>9. *Esa* chica es muy simpática. (längre bort, singular, femininum)</p> <p>10. *Aquellos* niños están jugando. (mycket längre bort, plural, maskulinum)</p>
 

Exercise 2

<p>1. *Esta* casa es muy bonita. (demonstrativ pronomen för närliggande singular femininum)</p> <p>2. *Ese* coche es más rápido que el mío. (demonstrativ pronomen för medellång distans singular maskulinum)</p> <p>3. *Aquel* edificio es muy antiguo. (demonstrativ pronomen för avlägsen singular maskulinum)</p> <p>4. *Estas* flores huelen muy bien. (demonstrativ pronomen för närliggande plural femininum)</p> <p>5. *Esos* zapatos son muy elegantes. (demonstrativ pronomen för medellång distans plural maskulinum)</p> <p>6. *Aquella* montaña es la más alta. (demonstrativ pronomen för avlägsen singular femininum)</p> <p>7. *Este* libro es muy interesante. (demonstrativ pronomen för närliggande singular maskulinum)</p> <p>8. *Esas* sillas son muy cómodas. (demonstrativ pronomen för medellång distans plural femininum)</p> <p>9. *Aquellos* árboles son muy altos. (demonstrativ pronomen för avlägsen plural maskulinum)</p> <p>10. *Estos* niños son muy inteligentes. (demonstrativ pronomen för närliggande plural maskulinum)</p>
 

Exercise 3

<p>1. *Este* libro es muy interesante (den här).</p> <p>2. *Ese* coche es más rápido que el mío (den där).</p> <p>3. *Aquel* perro es muy grande (den där borta).</p> <p>4. *Estos* zapatos son muy cómodos (de här).</p> <p>5. *Esas* flores son muy bonitas (de där).</p> <p>6. *Aquellos* edificios son muy antiguos (de där borta).</p> <p>7. *Esta* camisa es mi favorita (den här).</p> <p>8. *Esa* casa es muy cara (den där).</p> <p>9. *Aquella* montaña es muy alta (den där borta).</p> <p>10. *Estos* estudiantes son muy inteligentes (de här).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.