Förmåga (kan, kunde) Övningar på engelska

Förmåga att uttrycka vad man kan eller kunde göra är en grundläggande del av att behärska engelska språket. Kan och kunde är modala hjälpverb som används för att tala om förmåga, möjlighet och tillåtelse. Att förstå och korrekt använda dessa verb är avgörande för att kommunicera effektivt på engelska, oavsett om det är i skrift eller tal. Genom att öva på dessa aspekter kan du förbättra din grammatiska precision och uttrycksfullhet. På denna sida hittar du en rad övningar som hjälper dig att bemästra användningen av kan och kunde. Dessa övningar är utformade för att ge dig en djupare förståelse för hur dessa modala hjälpverb fungerar i olika sammanhang. Oavsett om du är nybörjare eller mer avancerad, kommer dessa aktiviteter att utmana och stärka din förmåga att uttrycka dig korrekt och naturligt på engelska. Ta dig tid att arbeta igenom varje övning och se hur din förmåga utvecklas!

Exercise 1 

<p>1. She *can* speak three languages (verb för förmåga).</p> <p>2. When I was young, I *could* run very fast (verb för tidigare förmåga).</p> <p>3. He *can* play the piano beautifully (verb för förmåga).</p> <p>4. They *could* solve the problem quickly (verb för tidigare förmåga).</p> <p>5. I *can* help you with your homework (verb för förmåga).</p> <p>6. She *could* read when she was five years old (verb för tidigare förmåga).</p> <p>7. We *can* finish the project by tomorrow (verb för förmåga).</p> <p>8. He *could* lift heavy weights when he was younger (verb för tidigare förmåga).</p> <p>9. I *can* understand Spanish quite well (verb för förmåga).</p> <p>10. They *could* swim across the lake when they were kids (verb för tidigare förmåga).</p>
 

Exercise 2

<p>1. She *can* swim very fast (ability to swim).</p> <p>2. When I was younger, I *could* run a mile in under six minutes (past ability).</p> <p>3. They *can* speak three languages fluently (ability to speak languages).</p> <p>4. Last year, he *could* play the piano beautifully (past ability to play an instrument).</p> <p>5. We *can* finish this project by tomorrow if we work hard (ability to complete a task).</p> <p>6. When she was a child, she *could* read before she started school (early reading ability).</p> <p>7. You *can* join us for dinner if you are free (ability to join).</p> <p>8. In high school, I *could* solve complex math problems easily (past ability in math).</p> <p>9. They *can* drive to the beach in less than an hour (ability to drive).</p> <p>10. He *could* lift heavy weights when he was an athlete (past ability in weightlifting).</p>
 

Exercise 3

<p>1. She *can* play the piano very well (förmåga att spela instrument).</p> <p>2. When he was younger, he *could* run very fast (förmåga i det förflutna).</p> <p>3. They *can* speak three different languages fluently (förmåga med språk).</p> <p>4. Last year, we *could* travel freely without restrictions (förmåga att resa i det förflutna).</p> <p>5. You *can* solve this math problem if you try (förmåga att lösa problem).</p> <p>6. She *could* swim across the lake when she was a teenager (förmåga i det förflutna).</p> <p>7. I *can* understand Spanish but I can't speak it well (förmåga att förstå språk).</p> <p>8. He *could* lift heavy weights before his injury (förmåga i det förflutna).</p> <p>9. They *can* finish the project by tomorrow if they work hard (förmåga att avsluta något).</p> <p>10. She *can* drive a car but prefers to bike (förmåga att köra bil).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.