Formande komparativa adjektiv Övningar på tyska språket

Att behärska komparativa adjektiv i tyskan är en grundläggande färdighet som kan förbättra din förmåga att uttrycka jämförelser och nyanser i språket. Dessa adjektiv används för att beskriva skillnader mellan två eller flera saker och hjälper till att göra ditt tal och skrift mer exakt och levande. Genom att lära dig de rätta formerna av komparativa adjektiv kan du enkelt uttrycka att något är större, snabbare, bättre eller mer intressant än något annat. På denna sida erbjuder vi en mängd olika övningar som hjälper dig att förstå och använda komparativa adjektiv på ett korrekt sätt. Övningarna är utformade för att gradvis öka i svårighetsgrad, vilket ger dig möjlighet att bygga upp dina färdigheter och självförtroende steg för steg. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat tyska ett tag, kommer dessa övningar att vara en värdefull resurs för att förbättra din grammatik och ditt ordförråd.

Exercise 1 

<p>1. Berlin ist _______ als Hamburg. (stor) *größer* </p> <p>2. Ein Ferrari ist _______ als ein Volkswagen. (snabb) *schneller* </p> <p>3. Diese Aufgabe ist _______ als die letzte. (svår) *schwieriger* </p> <p>4. Im Sommer sind die Tage _______ als im Winter. (lång) *länger* </p> <p>5. Ein Diamant ist _______ als Gold. (dyr) *teurer* </p> <p>6. Der Mount Everest ist _______ als die Zugspitze. (hög) *höher* </p> <p>7. Das Wasser im See ist _______ als im Fluss. (klar) *klarer* </p> <p>8. Das Buch ist _______ als der Film. (intressant) *interessanter* </p> <p>9. Ein Elefant ist _______ als ein Pferd. (tung) *schwerer* </p> <p>10. Ein Hund ist _______ als eine Katze. (vänskaplig) *freundlicher* </p>
 

Exercise 2

<p>1. Der Apfel ist *größer* als die Orange. (adjektiv för att beskriva storlek)</p> <p>2. Mein Hund ist *schneller* als deine Katze. (adjektiv för hastighet)</p> <p>3. Der Berg ist *höher* als der Hügel. (adjektiv för höjd)</p> <p>4. Der Film war *spannender* als das Buch. (adjektiv för att beskriva intresse)</p> <p>5. Diese Aufgabe ist *schwieriger* als die letzte. (adjektiv för att beskriva svårighet)</p> <p>6. Ihre Stimme ist *schöner* als seine. (adjektiv för att beskriva skönhet)</p> <p>7. Dieses Auto ist *teurer* als das Fahrrad. (adjektiv för att beskriva pris)</p> <p>8. Sein Haus ist *größer* als meins. (adjektiv för att beskriva storlek)</p> <p>9. Der Sommer ist *wärmer* als der Frühling. (adjektiv för att beskriva temperatur)</p> <p>10. Der neue Computer ist *schneller* als der alte. (adjektiv för att beskriva hastighet)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Das Wetter heute ist *wärmer* als gestern. (Klimatförändring)</p> <p>2. Mein Hund ist *größer* als deiner. (Storlek)</p> <p>3. Diese Aufgabe ist *einfacher* als die letzte. (Svårighetsgrad)</p> <p>4. Der neue Film war *spannender* als der alte. (Underhållning)</p> <p>5. Diese Straße ist *breiter* als die andere. (Vägbeskrivning)</p> <p>6. Das Buch ist *interessanter* als der Film. (Läsning)</p> <p>7. Seine Schwester ist *jünger* als er. (Ålder)</p> <p>8. Diese Blume ist *schöner* als die andere. (Estetik)</p> <p>9. Das Auto ist *schneller* als das Fahrrad. (Fart)</p> <p>10. Der Berg hier ist *höher* als der dort. (Geografi)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.