Formande superlativa adjektiv Övningar på tyska språket

Att behärska användningen av superlativa adjektiv på tyska är en viktig del i att fördjupa din språkkunskap. Superlativa adjektiv används för att beskriva något som har den högsta eller lägsta graden av en viss egenskap i en grupp. Genom att förstå hur dessa adjektiv bildas och används kan du uttrycka dig mer nyanserat och exakt på tyska. På den här sidan har vi samlat olika övningar som hjälper dig att förstå och använda superlativa adjektiv på ett korrekt sätt. I övningarna kommer du att möta en rad olika meningar och kontexter där du ska identifiera och bilda superlativa adjektiv. Vi kommer att guida dig genom reglerna för hur dessa adjektiv formas, inklusive ändelser och undantag. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat tyska en längre tid, kommer dessa övningar att stärka din grammatiska färdighet och ditt självförtroende i att använda språket. Ta dig tid att arbeta igenom varje övning noggrant och tveka inte att repetera om det behövs för att säkerställa att du verkligen behärskar materialet.

Exercise 1 

<p>1. Der Mount Everest ist *der höchste* Berg der Welt. (Adjektiv för hög)</p> <p>2. Die Sahara ist *die größte* Wüste der Erde. (Adjektiv för stor)</p> <p>3. Der Gepard ist *das schnellste* Landtier. (Adjektiv för snabb)</p> <p>4. Die Antarktis ist *der kälteste* Kontinent. (Adjektiv för kall)</p> <p>5. Einstein gilt als *der klügste* Wissenschaftler. (Adjektiv för klok)</p> <p>6. Der Amazonas ist *der längste* Fluss in Südamerika. (Adjektiv för lång)</p> <p>7. Die Blume ist *die schönste* im Garten. (Adjektiv för vacker)</p> <p>8. Die Giraffe ist *das größte* Landtier. (Adjektiv för stor)</p> <p>9. Diese Aufgabe ist *die schwierigste* in der Prüfung. (Adjektiv för svår)</p> <p>10. Paris ist *die romantischste* Stadt der Welt. (Adjektiv för romantisk)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Der Mount Everest ist der *höchste* Berg der Welt. (adjektiv för hög)</p> <p>2. Die Sonne ist der *hellste* Stern in unserem Sonnensystem. (adjektiv för ljus)</p> <p>3. Mozart war einer der *berühmtesten* Komponisten der Geschichte. (adjektiv för berömd)</p> <p>4. Der Blauwal ist das *größte* Tier auf der Erde. (adjektiv för stor)</p> <p>5. Der Sommer ist die *wärmste* Jahreszeit. (adjektiv för varm)</p> <p>6. Der Cheetah ist das *schnellste* Landtier. (adjektiv för snabb)</p> <p>7. Der Amazonas ist der *längste* Fluss in Südamerika. (adjektiv för lång)</p> <p>8. Der Diamant ist einer der *härtesten* Stoffe. (adjektiv för hård)</p> <p>9. Der Eisbär ist der *stärkste* Bär. (adjektiv för stark)</p> <p>10. Das Universum ist der *weiteste* Raum. (adjektiv för vid)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Berlin ist die *größte* Stadt in Deutschland (stor).</p> <p>2. Diese Aufgabe ist die *einfachste* von allen (lätt).</p> <p>3. Er ist der *intelligenteste* Schüler in der Klasse (smart).</p> <p>4. Diese Blume ist die *schönste* im ganzen Garten (vacker).</p> <p>5. Der Mount Everest ist der *höchste* Berg der Welt (hög).</p> <p>6. Das war der *schlimmste* Sturm, den ich je erlebt habe (dålig).</p> <p>7. Sie hat den *schnellsten* Lauf des Tages gemacht (snabb).</p> <p>8. Das ist der *interessanteste* Film, den ich je gesehen habe (intressant).</p> <p>9. Dieses Restaurant hat die *beste* Pizza der Stadt (bra).</p> <p>10. Er ist der *reichste* Mann in der Stadt (rik).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.