Framtid av oregelbundna verb Övningar på italienska språket

Att behärska framtid av oregelbundna verb på italienska kan vara en utmaning, men med rätt övningar och förståelse kan du snabbt förbättra dina språkkunskaper. Oregelbundna verb följer inte de vanliga böjningsmönstren, vilket gör dem särskilt viktiga att öva på. På den här sidan har vi samlat en rad grammatikövningar som hjälper dig att bemästra framtiden av dessa komplexa verbformer. Genom att öva konsekvent kommer du att märka en betydande förbättring i din förmåga att använda oregelbundna verb korrekt i framtida sammanhang. De övningar vi erbjuder täcker en mängd olika verb och kontexter för att säkerställa att du får en omfattande förståelse. Varje övning är utformad för att stegvis öka svårighetsgraden, så att du kan bygga upp din kunskap på ett strukturerat sätt. Oavsett om du är nybörjare eller har avancerade kunskaper i italienska, kommer dessa övningar att vara till stor hjälp. Tveka inte att repetera övningarna flera gånger för att verkligen befästa dina kunskaper. Lycka till med dina studier och snart kommer framtidens oregelbundna verb att kännas som en självklar del av din italienska!

Exercise 1 

<p>1. Domani *andrò* a visitare i miei nonni (verb för att gå).</p> <p>2. Se non piove, *farò* una passeggiata nel parco (verb för att göra).</p> <p>3. La prossima settimana *verrò* a trovarti (verb för att komma).</p> <p>4. L'anno prossimo *sarò* in Italia per le vacanze (verb för att vara).</p> <p>5. Se tutto va bene, *avremo* una nuova casa entro fine mese (verb för att ha).</p> <p>6. Lui *potrà* partecipare alla riunione domani (verb för att kunna).</p> <p>7. Se studio molto, *saprà* parlare italiano fluentemente l'anno prossimo (verb för att veta).</p> <p>8. *Terrò* una lezione sull'arte rinascimentale la prossima settimana (verb för att hålla).</p> <p>9. Dopo la laurea, *vorrò* lavorare in una grande azienda (verb för att vilja).</p> <p>10. Se non ci saranno problemi, *darò* una festa il prossimo sabato (verb för att ge).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Domani *andrò* al cinema con i miei amici (verb för att gå).</p> <p>2. Se non studi, *farai* degli errori nel compito (verb för att göra).</p> <p>3. L'anno prossimo *sarò* in Italia per un semestre (verb för att vara).</p> <p>4. Mio fratello *verrà* a trovarmi la settimana prossima (verb för att komma).</p> <p>5. Non so se *potrò* partecipare alla festa domani (verb för att kunna).</p> <p>6. Quando *avrò* vent'anni, voglio viaggiare per il mondo (verb för att ha).</p> <p>7. Lei *vorrà* diventare una famosa cantante un giorno (verb för att vilja).</p> <p>8. Se non corri, *sarai* in ritardo per l'appuntamento (verb för att vara).</p> <p>9. Tra due giorni *farò* un esame importante (verb för att göra).</p> <p>10. Se tutto va bene, *verranno* in vacanza con noi quest'estate (verb för att komma).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Domani lui *verrà* a casa mia (verb för att komma).</p> <p>2. Noi *faremo* una torta per la festa (verb för att göra).</p> <p>3. Voi *andrete* in vacanza la prossima estate (verb för att gå).</p> <p>4. Io *potrò* aiutarti con i compiti domani (verb för att kunna).</p> <p>5. Loro *diranno* la verità al giudice (verb för att säga).</p> <p>6. Lei *vedrà* il film stasera (verb för att se).</p> <p>7. Tu *vorrai* un gelato dopo cena (verb för att vilja).</p> <p>8. Noi *terremo* la riunione alle tre (verb för att hålla).</p> <p>9. Lui *saprà* la risposta domani (verb för att veta).</p> <p>10. Io *starò* a casa tutto il giorno (verb för att stanna).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.