Futurum kontinuerlig form Övningar på portugisiska

Futurum kontinuerlig form är en fascinerande aspekt av portugisisk grammatik som låter oss uttrycka framtida handlingar som kommer att vara pågående vid en viss tidpunkt. Genom att förstå och bemästra denna verbform, kan vi mer exakt beskriva framtida planer, förutsägelser och förväntade händelser. Denna form används ofta i både skriftligt och talat portugisiska, vilket gör den till en viktig del av språkinlärningen för alla som vill tala flytande. I dessa övningar kommer du att få möjlighet att öva på användningen av futurum kontinuerlig form genom olika typer av uppgifter, inklusive fyll-i-blanketterna, omformuleringar och översättningar. Varje övning är utformad för att hjälpa dig att förstärka din förståelse och tillämpning av denna verbform i olika sammanhang. Genom att arbeta med dessa uppgifter kommer du att utveckla en djupare insikt i hur framtida handlingar uttrycks på portugisiska, och du kommer att känna dig mer självsäker i dina språkkunskaper.

Exercise 1 

<p>1. Eles vão estar *estudando* para os exames (aktivitet med böcker).</p> <p>2. Amanhã à tarde, eu vou estar *trabalhando* no escritório (aktivitet på arbetsplats).</p> <p>3. Nós vamos estar *viajando* para a praia no próximo fim de semana (aktivitet för semester).</p> <p>4. Ela vai estar *cozinhando* o jantar quando você chegar (aktivitet i köket).</p> <p>5. Vocês vão estar *assistindo* a um filme à noite (aktivitet framför TV).</p> <p>6. O cachorro vai estar *dormindo* na cama (aktivitet för vila).</p> <p>7. Eles vão estar *jogando* futebol no parque (aktivitet med boll).</p> <p>8. Eu vou estar *fazendo* compras no mercado amanhã cedo (aktivitet i mataffären).</p> <p>9. Ele vai estar *construindo* uma casa nova (aktivitet för nybyggande).</p> <p>10. Nós vamos estar *cantando* no coral da igreja (aktivitet med musik).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Eu vou *estar estudando* para o exame amanhã (att förbereda sig för ett test).</p> <p>2. Eles vão *estar viajando* para a Espanha no próximo verão (att resa utomlands).</p> <p>3. Maria vai *estar trabalhando* no projeto até tarde (att arbeta på ett projekt).</p> <p>4. Nós vamos *estar assistindo* ao filme no cinema à noite (att titta på en film).</p> <p>5. Vocês vão *estar cozinhando* o jantar quando eu chegar (att förbereda en måltid).</p> <p>6. O professor vai *estar explicando* a lição na aula de amanhã (att undervisa).</p> <p>7. Eu vou *estar lendo* um livro interessante no fim de semana (att läsa en bok).</p> <p>8. Eles vão *estar jogando* futebol no parque à tarde (att spela en sport).</p> <p>9. Ana vai *estar cantando* no show de talentos da escola (att framföra en sång).</p> <p>10. Nós vamos *estar caminhando* pela praia ao pôr do sol (att promenera vid havet).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Eu *estarei* viajando para o Brasil no próximo mês (verb for to be in future tense).</p> <p>2. Eles *estarão* estudando para os exames durante o fim de semana (verb for to be in future tense).</p> <p>3. Nós *estaremos* jantando fora amanhã à noite (verb for to be in future tense).</p> <p>4. Você *estará* trabalhando no projeto na próxima semana (verb for to be in future tense).</p> <p>5. Ela *estará* lendo um livro novo no próximo mês (verb for to be in future tense).</p> <p>6. Eles *estarão* assistindo ao filme na sexta-feira (verb for to be in future tense).</p> <p>7. Nós *estaremos* caminhando no parque amanhã de manhã (verb for to be in future tense).</p> <p>8. Você *estará* aprendendo uma nova língua no próximo semestre (verb for to be in future tense).</p> <p>9. Ele *estará* jogando futebol no sábado (verb for to be in future tense).</p> <p>10. Eu *estarei* pintando a casa no próximo verão (verb for to be in future tense).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.