Futurum med ”werden” Övningar på tyska språket

Futurum med "werden" är en grundläggande konstruktion i tyska språket och används för att uttrycka framtida händelser och handlingar. När vi pratar om framtiden på tyska, kombinerar vi verbet "werden" med huvudverbet i dess grundform (infinitiv). Detta fungerar på liknande sätt som "ska" eller "kommer att" på svenska. Till exempel, "Jag kommer att resa till Tyskland" översätts till "Ich werde nach Deutschland reisen". Det är viktigt att kunna hantera denna konstruktion korrekt för att kunna föra samtal om framtida planer och förväntningar. För att bemästra futurum med "werden" är det avgörande att förstå böjningen av "werden" i presens. "Ich werde, du wirst, er/sie/es wird, wir werden, ihr werdet, sie/Sie werden" är de olika formerna av verbet beroende på subjektet. Genom att öva på dessa former i olika kontexter kan du förbättra din förmåga att tala om framtiden på tyska. Här hittar du en rad övningar som hjälper dig att få grepp om denna viktiga aspekt av tyska språket, från enkla meningar till mer komplexa konstruktioner. Låt oss börja med att stärka din förståelse och användning av futurum med "werden".

Exercise 1 

<p>1. Ich *werde* morgen ins Kino gehen (framtida form av "werden").</p> <p>2. Sie *wird* nächsten Monat nach Berlin ziehen (framtida form av "werden").</p> <p>3. Wir *werden* dieses Wochenende eine Party veranstalten (framtida form av "werden").</p> <p>4. Er *wird* bald ein neues Auto kaufen (framtida form av "werden").</p> <p>5. Ihr *werdet* im Sommer nach Spanien reisen (framtida form av "werden").</p> <p>6. Du *wirst* morgen deine Hausaufgaben machen (framtida form av "werden").</p> <p>7. Sie *werden* nächste Woche das Projekt abschließen (framtida form av "werden").</p> <p>8. Es *wird* heute Abend regnen (framtida form av "werden").</p> <p>9. Ich *werde* im nächsten Jahr Deutsch lernen (framtida form av "werden").</p> <p>10. Wir *werden* bald eine neue Wohnung finden (framtida form av "werden").</p>
 

Exercise 2

<p>1. Er __________ bald Arzt sein. (Verb för att bli något)</p> <p>2. Wir __________ morgen nach Berlin fahren. (Verb för att resa)</p> <p>3. Sie __________ in zwei Jahren ihr Studium beenden. (Verb för att avsluta)</p> <p>4. Ich __________ nächste Woche ein neues Auto kaufen. (Verb för att köpa)</p> <p>5. Ihr __________ bald ein großes Haus bauen. (Verb för att bygga)</p> <p>6. Du __________ nächsten Monat heiraten. (Verb för att gifta sig)</p> <p>7. Die Kinder __________ im Sommer schwimmen lernen. (Verb för att lära sig)</p> <p>8. Meine Eltern __________ nächstes Jahr nach Spanien reisen. (Verb för att resa)</p> <p>9. Der Hund __________ älter werden. (Verb för att bli äldre)</p> <p>10. Wir __________ bald ein neues Projekt starten. (Verb för att börja något nytt)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Morgen *werde* ich ins Kino gehen (börja med "werde").</p> <p>2. Nächstes Jahr *werden* wir nach Spanien reisen (börja med "werden").</p> <p>3. Sie *werden* bald ein neues Auto kaufen (börja med "werden").</p> <p>4. Am Wochenende *werde* ich meine Freunde besuchen (börja med "werde").</p> <p>5. Er *wird* eine wichtige Prüfung ablegen (börja med "wird").</p> <p>6. Wir *werden* nächsten Monat umziehen (börja med "werden").</p> <p>7. Ihr *werdet* das Buch bis nächste Woche lesen (börja med "werdet").</p> <p>8. Sie *wird* morgen eine Präsentation halten (börja med "wird").</p> <p>9. Ich *werde* in zwei Wochen Geburtstag haben (börja med "werde").</p> <p>10. Die Kinder *werden* im Sommer schwimmen lernen (börja med "werden").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.