Futurum perfektum Övningar på spanska språket

Futurum perfektum är en viktig verbform i spanska språket som används för att beskriva en handling som kommer att ha avslutats vid en viss tidpunkt i framtiden. Denna form kombinerar framtidens aspekter med perfektum, vilket innebär att något kommer att vara fullbordat innan en framtida referenspunkt. Exempelvis, "Habrá terminado su tarea antes de las ocho" (Han/Hon kommer att ha avslutat sin uppgift före klockan åtta). Genom att bemästra futurum perfektum kan du uttrycka komplexa tidsförhållanden och förbättra din förmåga att tala och skriva på spanska med större precision. För att bilda futurum perfektum i spanska, använder man hjälpverbet "haber" i futurum tillsammans med participformen av huvudverbet. Det är viktigt att vara bekant med konjugationen av "haber" i futurum (habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán) och de oregelbundna participformerna som ibland förekommer. Övningar och exempelmeningar hjälper dig att förstå och använda denna verbform korrekt. Genom att öva regelbundet kommer du att kunna känna igen och konstruera meningar med futurum perfektum med lätthet, vilket är en värdefull färdighet för avancerad spansk kommunikation.

Exercise 1 

<p>1. Para el año 2025, ellos *habrán terminado* la construcción del puente. (Futurum perfektum av "terminar")</p> <p>2. En una semana, nosotros *habremos escrito* el informe completo. (Futurum perfektum av "escribir")</p> <p>3. Cuando llegues a casa, yo *habré cocinado* la cena. (Futurum perfektum av "cocinar")</p> <p>4. Antes de la próxima clase, tú *habrás estudiado* todas las lecciones. (Futurum perfektum av "estudiar")</p> <p>5. Para el final del año, ella *habrá viajado* a tres países diferentes. (Futurum perfektum av "viajar")</p> <p>6. Mañana a esta hora, ellos *habrán terminado* el proyecto. (Futurum perfektum av "terminar")</p> <p>7. Para cuando lleguemos al aeropuerto, el avión *habrá despegado*. (Futurum perfektum av "despegar")</p> <p>8. En unos días, nosotros *habremos aprendido* todas las conjugaciones. (Futurum perfektum av "aprender")</p> <p>9. Antes del próximo verano, tú *habrás leído* ese libro. (Futurum perfektum av "leer")</p> <p>10. Dentro de un mes, ellos *habrán mudado* a su nueva casa. (Futurum perfektum av "mudar")</p>
 

Exercise 2

<p>1. Mañana a esta hora, Juan *habrá terminado* su tarea (verb for completing something).</p> <!-- Clue: Verb för att slutföra något --> <p>2. Dentro de cinco años, nosotros *habremos construido* nuestra casa (verb for building something).</p> <!-- Clue: Verb för att bygga något --> <p>3. Para el próximo verano, yo ya *habré viajado* a tres países diferentes (verb for traveling).</p> <!-- Clue: Verb för att resa --> <p>4. Ella *habrá leído* diez libros para fin de año (verb for reading).</p> <!-- Clue: Verb för att läsa --> <p>5. Cuando llegues, nosotros ya *habremos cocinado* la cena (verb for cooking).</p> <!-- Clue: Verb för att laga mat --> <p>6. Para el 2025, ellos *habrán terminado* la universidad (verb for completing something).</p> <!-- Clue: Verb för att slutföra något --> <p>7. En una semana, yo *habré aprendido* a nadar (verb for learning).</p> <!-- Clue: Verb för att lära sig --> <p>8. Para cuando te cases, tú *habrás conocido* a mucha gente nueva (verb for meeting people).</p> <!-- Clue: Verb för att träffa människor --> <p>9. Dentro de un mes, nosotros ya *habremos vendido* nuestra casa (verb for selling).</p> <!-- Clue: Verb för att sälja --> <p>10. Para el próximo invierno, ella *habrá ahorrado* suficiente dinero para su viaje (verb for saving money).</p> <!-- Clue: Verb för att spara pengar -->
 

Exercise 3

<p>1. Para el año 2025, nosotros *habremos terminado* la construcción del nuevo edificio (avsluta).</p> <p>2. Tú *habrás aprendido* a tocar el piano para cuando terminen las vacaciones (lära sig).</p> <p>3. Marta *habrá escrito* su tesis doctoral antes de fin de año (skriva).</p> <p>4. Ellos *habrán viajado* a muchos países cuando se jubilen (resa).</p> <p>5. En el próximo mes, yo *habré leído* cinco libros nuevos (läsa).</p> <p>6. Para el lunes, ustedes *habrán completado* el proyecto (slutföra).</p> <p>7. Mi hermana *habrá cocinado* una cena especial cuando lleguen los invitados (laga mat).</p> <p>8. Nosotros *habremos visto* todas las películas nominadas al Oscar antes de la ceremonia (se).</p> <p>9. Vosotros *habréis visitado* a todos los familiares para el final del verano (besöka).</p> <p>10. El alumno *habrá terminado* su tarea antes de la clase de mañana (slutföra).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.