Grundläggande adjektiva komparativa Övningar på franska språket

Grundläggande adjektiva komparativa är ett viktigt område inom franska språket som hjälper dig att uttrycka skillnader och jämförelser på ett tydligt sätt. När du lär dig att använda dessa komparativa former korrekt, kan du beskriva hur något är mer eller mindre än något annat, vilket är avgörande för att kunna kommunicera effektivt. I franskan används specifika ändelser och strukturer för att bilda komparativa adjektiv, och att förstå dessa regler är nyckeln till att bemästra språket på en högre nivå. Den här sidan erbjuder en mängd olika grammatikövningar som är utformade för att hjälpa dig att behärska användningen av komparativa adjektiv i franskan. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att få praktisk erfarenhet och fördjupa din förståelse för hur man gör jämförelser i franska meningar. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat franska ett tag, kommer dessa övningar att vara ett värdefullt verktyg för att förbättra din grammatik och öka ditt självförtroende när du använder språket.

Exercise 1 

<p>1. Le gâteau est *plus doux* que le pain (jämföra sötheten).</p> <p>2. Marie est *plus grande* que sa sœur (jämföra längd).</p> <p>3. Ce livre est *moins intéressant* que celui-ci (jämföra intresse).</p> <p>4. Mon chien est *plus rapide* que ton chat (jämföra hastighet).</p> <p>5. Cette maison est *plus vieille* que la mienne (jämföra ålder på hus).</p> <p>6. La montagne est *plus haute* que la colline (jämföra höjd).</p> <p>7. Cet examen est *plus difficile* que le dernier (jämföra svårighet).</p> <p>8. Paul est *moins fort* que Jean (jämföra styrka).</p> <p>9. Ta voiture est *plus chère* que la mienne (jämföra pris på bilar).</p> <p>10. Cette plage est *plus propre* que l'autre (jämföra renlighet).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Le chat est *plus petit* que le chien (komparativ för "petit").</p> <p>2. Cette pomme est *plus rouge* que celle-là (komparativ för "rouge").</p> <p>3. Mon frère est *plus grand* que moi (komparativ för "grand").</p> <p>4. Cette maison est *plus belle* que l'autre (komparativ för "belle").</p> <p>5. Ce film est *plus intéressant* que le livre (komparativ för "intéressant").</p> <p>6. Le chocolat noir est *plus amer* que le chocolat au lait (komparativ för "amer").</p> <p>7. Cette question est *plus difficile* que la précédente (komparativ för "difficile").</p> <p>8. L'océan est *plus profond* que le lac (komparativ för "profond").</p> <p>9. Ce gâteau est *plus sucré* que celui-ci (komparativ för "sucré").</p> <p>10. Mon ordinateur est *plus rapide* que le tien (komparativ för "rapide").</p>
 

Exercise 3

<p>1. Mon frère est *plus grand* que moi. (komparativ för storlek)</p> <p>2. Ce film est *moins intéressant* que l'autre. (komparativ för intresse)</p> <p>3. Marie est *aussi intelligente* que son frère. (komparativ för intelligens)</p> <p>4. Cette voiture est *plus rapide* que celle de Paul. (komparativ för snabbhet)</p> <p>5. Le gâteau de Julie est *moins sucré* que celui de Marie. (komparativ för sötma)</p> <p>6. Les montagnes sont *plus hautes* que les collines. (komparativ för höjd)</p> <p>7. Ce livre est *aussi captivant* que le film. (komparativ för intresse)</p> <p>8. Son nouvel appartement est *moins cher* que l'ancien. (komparativ för pris)</p> <p>9. La plage est *plus propre* que l'année dernière. (komparativ för renhet)</p> <p>10. Les vacances d'été sont *aussi amusantes* que les vacances d'hiver. (komparativ för nöje)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.