Haben vs. Sein i preteritum Övningar på tyska språket

Att bemästra användningen av "haben" och "sein" i preteritum är en viktig del av att behärska tyskan. Båda dessa hjälpverb används för att bilda perfekt och pluskvamperfekt, men valet av verb beror på huvudverbet och dess kontext. Medan "haben" används för de flesta verb, används "sein" främst med verb som uttrycker rörelse eller förändring av tillstånd. Till exempel, "Ich habe das Buch gelesen" (Jag har läst boken) använder "haben", medan "Ich bin nach Hause gegangen" (Jag har gått hem) använder "sein". För att göra rätt val mellan "haben" och "sein" i preteritum är det viktigt att förstå både verbets betydelse och dess grammatiska struktur. Genom att öva med olika meningar och sammanhang kan du stärka din förståelse och säkerställa att du använder rätt hjälpverb. På denna sida hittar du en rad övningar som hjälper dig att internalisera reglerna och känna dig mer självsäker i ditt bruk av preteritum i tyskan.

Exercise 1 

<p>1. Gestern *war* ich sehr müde. (För att uttrycka tillstånd eller känsla)</p> <p>2. Er *hatte* gestern Geburtstag. (För att uttrycka ägande eller besittning)</p> <p>3. Wir *waren* im Kino letzte Woche. (För att uttrycka var någon befann sig)</p> <p>4. Sie *hatten* viel Spaß auf der Party. (För att uttrycka ägande eller besittning)</p> <p>5. Ich *war* in Berlin letztes Jahr. (För att uttrycka var någon befann sig)</p> <p>6. Ihr *hattet* viele Hausaufgaben gestern. (För att uttrycka ägande eller besittning)</p> <p>7. Die Katze *war* den ganzen Tag draußen. (För att uttrycka var någon befann sig)</p> <p>8. Wir *hatten* ein schönes Wochenende. (För att uttrycka ägande eller besittning)</p> <p>9. Du *warst* sehr glücklich gestern. (För att uttrycka tillstånd eller känsla)</p> <p>10. Sie *hatten* ein Auto vor zwei Jahren. (För att uttrycka ägande eller besittning)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Gestern *war* ich im Kino (verb för att beskriva en plats där man var).</p> <p>2. Wir *hatten* viel Spaß auf der Party letzte Nacht (verb för att beskriva något man har).</p> <p>3. Er *war* sehr müde nach dem langen Spaziergang (verb för att beskriva ett tillstånd).</p> <p>4. Sie *hatten* ein großes Haus am See (verb för att beskriva något man äger).</p> <p>5. Ich *war* sehr glücklich über die Nachricht (verb för att beskriva ett känslotillstånd).</p> <p>6. Ihr *hattet* viele Bücher in der Bibliothek (verb för att beskriva något man har).</p> <p>7. Wir *waren* in den Bergen wandern (verb för att beskriva en plats där man var).</p> <p>8. Du *hattest* gestern einen sehr langen Tag (verb för att beskriva något man har).</p> <p>9. Sie *war* die beste Schülerin in der Klasse (verb för att beskriva ett tillstånd).</p> <p>10. Wir *hatten* ein leckeres Abendessen gestern Abend (verb för att beskriva något man har).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Gestern *hatte* ich viel zu tun. (Clue: Jag hade mycket att göra igår.)</p> <p>2. Wir *waren* letztes Jahr in Italien. (Clue: Vi var i Italien förra året.)</p> <p>3. Sie *hatten* drei Katzen. (Clue: De hade tre katter.)</p> <p>4. Er *war* sehr müde nach der Arbeit. (Clue: Han var mycket trött efter arbetet.)</p> <p>5. Ihr *hattet* eine schöne Party. (Clue: Ni hade en trevlig fest.)</p> <p>6. Am Wochenende *war* ich zu Hause. (Clue: På helgen var jag hemma.)</p> <p>7. Du *hattest* recht! (Clue: Du hade rätt!)</p> <p>8. Sie *waren* sehr freundlich. (Clue: De var mycket vänliga.)</p> <p>9. Wir *hatten* ein großes Haus. (Clue: Vi hade ett stort hus.)</p> <p>10. Er *war* letztes Jahr in Berlin. (Clue: Han var i Berlin förra året.)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.