Imperfekt av regelbundna verb Övningar på spanska språket

Imperfekt är en viktig tidsform i spanska som används för att beskriva pågående eller upprepade handlingar i det förflutna. Till skillnad från preteritum, som används för att beskriva avslutade händelser, fokuserar imperfekt på kontinuitet och bakgrundsbeskrivningar. Regelbundna verb i imperfekt följer specifika mönster beroende på vilken verbgrupp de tillhör: -ar, -er eller -ir. Att behärska dessa mönster är avgörande för att kunna uttrycka sig korrekt och flytande på spanska när man talar om det förflutna. För att förbättra din förståelse och användning av imperfekt av regelbundna verb, har vi sammanställt en rad övningar som hjälper dig att öva och befästa dina kunskaper. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att kunna identifiera och använda rätt böjningar för -ar, -er och -ir verb, samt få en djupare förståelse för när och hur imperfekt används i olika sammanhang. Vare sig du är nybörjare eller vill fräscha upp dina kunskaper, kommer dessa övningar att vara ett värdefullt verktyg på din resa mot att bemästra det spanska språket.

Exercise 1 

<p>1. Él *hablaba* con su amigo todos los días. (verb för att tala)</p> <p>2. Nosotros *comíamos* en el mismo restaurante cada semana. (verb för att äta)</p> <p>3. Ella *escribía* cartas a sus abuelos cada mes. (verb för att skriva)</p> <p>4. Vosotros *vivíais* en España cuando éramos niños. (verb för att bo)</p> <p>5. Yo *estudiaba* para mis exámenes todas las noches. (verb för att studera)</p> <p>6. Ellos *jugaban* al fútbol en el parque cada tarde. (verb för att spela)</p> <p>7. Tú *trabajabas* en una oficina en el centro de la ciudad. (verb för att arbeta)</p> <p>8. Nosotros *caminábamos* por la playa cada mañana. (verb för att gå)</p> <p>9. Ella *bebía* café todas las mañanas antes de ir al trabajo. (verb för att dricka)</p> <p>10. Vosotros *viajabais* a diferentes países durante las vacaciones. (verb för att resa)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Cada verano, mi familia y yo *viajábamos* a la playa. (verb för att resa)</p> <p>2. Cuando era niño, siempre *jugaba* en el parque con mis amigos. (verb för att leka)</p> <p>3. Mi abuela *cocinaba* deliciosas comidas todos los domingos. (verb för att laga mat)</p> <p>4. En la escuela, nosotros *estudiábamos* matemáticas todos los días. (verb för att studera)</p> <p>5. De pequeño, mi hermana y yo *dibujábamos* en el cuaderno. (verb för att rita)</p> <p>6. Antes de la pandemia, ellos *trabajaban* en una oficina en el centro. (verb för att arbeta)</p> <p>7. Tú siempre *escuchabas* música mientras hacías la tarea. (verb för att lyssna)</p> <p>8. Los fines de semana, nosotros *visitábamos* a nuestros abuelos en el campo. (verb för att besöka)</p> <p>9. Cada noche, mi padre *leía* un libro antes de dormir. (verb för att läsa)</p> <p>10. En el verano, los niños *nadaban* en el río cerca de nuestra casa. (verb för att simma)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Todos los veranos nosotros *viajábamos* a la playa. (verb för att resa)</p> <p>2. Cuando era niño, Juan siempre *jugaba* al fútbol con sus amigos. (verb för att spela)</p> <p>3. Cada noche mi abuela *leía* un cuento antes de dormir. (verb för att läsa)</p> <p>4. Durante la escuela primaria, María *estudiaba* mucho para sus exámenes. (verb för att studera)</p> <p>5. En el pasado, ellos *vivían* en una casa cerca del bosque. (verb för att bo)</p> <p>6. Nosotros *comíamos* pizza todos los viernes por la noche. (verb för att äta)</p> <p>7. Antes de la pandemia, tú *trabajabas* en una oficina en el centro de la ciudad. (verb för att arbeta)</p> <p>8. Mi hermana siempre *dibujaba* en su cuaderno durante las clases. (verb för att rita)</p> <p>9. Cuando éramos pequeños, nosotros *corríamos* por el parque cada tarde. (verb för att springa)</p> <p>10. En su juventud, mi abuelo *cantaba* en un coro. (verb för att sjunga)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.