Imperfekt Övningar på franska språket

Att behärska imperfekt i franska är en viktig del av att kunna uttrycka sig flytande och korrekt på språket. Imperfekt används för att beskriva pågående handlingar i det förflutna, vanor eller tillstånd som varar under en obestämd tidsperiod. Det kan också användas för att sätta scenen eller bakgrunden till en berättelse. Genom att förstå och korrekt använda imperfekt, kan du skapa mer nyanserade och detaljerade beskrivningar av tidigare händelser och tillstånd. I dessa grammatikövningar får du möjlighet att öva på att konstruera meningar i imperfekt och förstå när och hur denna verbform ska användas. Uppgifterna är utformade för att hjälpa dig att identifiera och korrigera vanliga misstag, samt för att stärka din förmåga att använda imperfekt naturligt och intuitivt. Genom att arbeta igenom övningarna kommer du att fördjupa din förståelse för fransk grammatik och förbättra din skriftliga och muntliga kommunikationsförmåga.

Exercise 1 

<p>1. Quand j'étais petit, je *jouais* au parc tous les jours (lek).</p> <p>2. Elle *regardait* souvent la télévision après l'école (titta).</p> <p>3. Nous *mangions* toujours du pain frais pour le petit-déjeuner (äta).</p> <p>4. Ils *habitaient* dans une vieille maison en bois (bo).</p> <p>5. Vous *lisiez* beaucoup de livres pendant les vacances (läsa).</p> <p>6. Il *étudiait* le français tous les soirs (studera).</p> <p>7. Chaque été, nous *allions* à la plage pour nager (gå).</p> <p>8. Tu *parlais* souvent avec tes amis au téléphone (tala).</p> <p>9. Elle *dessinait* de beaux paysages pendant son temps libre (rita).</p> <p>10. Les enfants *jouaient* au ballon dans le jardin (leka).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Quand j'étais petit, je *jouais* dans le jardin tous les jours (verb för att leka).</p> <p>2. Elle *lisait* un livre chaque soir avant de dormir (verb för att läsa).</p> <p>3. Nous *mangions* toujours des crêpes le dimanche matin (verb för att äta).</p> <p>4. Ils *allaient* à la plage chaque été (verb för att gå/åka).</p> <p>5. Vous *faisiez* souvent du vélo dans le parc (verb för att göra).</p> <p>6. Il *étudiait* beaucoup pour ses examens (verb för att studera).</p> <p>7. Nous *regardions* la télévision après l'école (verb för att titta).</p> <p>8. Elle *chantait* dans la chorale de l'église (verb för att sjunga).</p> <p>9. Tu *travaillais* tard le soir au bureau (verb för att arbeta).</p> <p>10. Ils *habitaient* dans une petite maison à la campagne (verb för att bo).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Quand j'étais petit, je *jouais* au foot tous les jours (verb för att spela).</p> <p>2. Elle *lisait* un livre quand le téléphone a sonné (verb för att läsa).</p> <p>3. Nous *mangions* souvent des crêpes le dimanche matin (verb för att äta).</p> <p>4. Il *faisait* toujours ses devoirs après l'école (verb för att göra).</p> <p>5. Vous *habitiez* à Paris avant de déménager ici (verb för att bo).</p> <p>6. Ils *regardaient* la télévision tous les soirs (verb för att titta).</p> <p>7. Elle *écrivait* des lettres à ses amis chaque semaine (verb för att skriva).</p> <p>8. Nous *prenions* le bus tous les matins pour aller à l'école (verb för att ta).</p> <p>9. Tu *voyageais* souvent en train avant d'avoir une voiture (verb för att resa).</p> <p>10. Ils *jouaient* de la guitare dans un groupe (verb för att spela).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.