Instrumentprepositioner Övningar på engelska

Att behärska användningen av prepositioner på engelska kan vara en utmanande del av språkinlärningen, särskilt när det gäller instrumentprepositioner. Instrumentprepositioner används för att beskriva hur något görs eller med vilket verktyg eller medel en handling utförs. På svenska använder vi ofta prepositionen "med" i dessa sammanhang, men på engelska finns det flera olika prepositioner som kan komma till användning, såsom "with," "by," och "using." Att förstå och använda dessa korrekt är avgörande för att kommunicera tydligt och effektivt på engelska. För att hjälpa dig bemästra detta område har vi sammanställt en rad grammatikövningar som fokuserar specifikt på instrumentprepositioner. Dessa övningar är utformade för att stärka din förståelse och säkerhet i att använda prepositioner korrekt i olika kontexter. Genom att arbeta igenom dessa uppgifter kommer du att få praktisk erfarenhet och förbättra din förmåga att uttrycka dig naturligt och exakt på engelska. Oavsett om du är nybörjare eller vill finslipa dina färdigheter, kommer dessa övningar att vara ett värdefullt verktyg på din väg mot språklig kompetens.

Exercise 1 

<p>1. She cut the paper *with* scissors (preposition used with tools).</p> <p>2. He wrote the letter *with* a pen (preposition used for writing instruments).</p> <p>3. The artist painted the mural *with* a brush (preposition used with painting tools).</p> <p>4. They navigated the boat *with* a compass (preposition used with navigation tools).</p> <p>5. The chef mixed the ingredients *with* a spoon (preposition used with kitchen utensils).</p> <p>6. She fixed the bike *with* a wrench (preposition used with repair tools).</p> <p>7. He played the song *on* the piano (preposition used with musical instruments).</p> <p>8. The scientist measured the liquid *with* a beaker (preposition used with laboratory equipment).</p> <p>9. They communicated *via* email (preposition used for electronic communication).</p> <p>10. The magician performed the trick *with* a wand (preposition used with magical tools).</p>
 

Exercise 2

<p>1. She painted the picture *with* a brush (med).</p> <p>2. He wrote the letter *with* a pen (med).</p> <p>3. They cut the paper *with* scissors (med).</p> <p>4. She stirred the soup *with* a spoon (med).</p> <p>5. He fixed the car *with* a wrench (med).</p> <p>6. They navigated the map *with* a compass (med).</p> <p>7. She played the song *on* a piano (på).</p> <p>8. He captured the photo *with* a camera (med).</p> <p>9. They communicated *by* email (via).</p> <p>10. She cleaned the windows *with* a cloth (med).</p>
 

Exercise 3

<p>1. She cut the paper *with* scissors (preposition for using a tool).</p> <p>2. He wrote the letter *with* a pen (preposition for using an instrument).</p> <p>3. They opened the door *with* a key (preposition for using a tool).</p> <p>4. She fixed the chair *with* glue (preposition for using an adhesive).</p> <p>5. He painted the wall *with* a brush (preposition for using a painting tool).</p> <p>6. They stirred the soup *with* a spoon (preposition for using a utensil).</p> <p>7. She cleaned the window *with* a cloth (preposition for using a cleaning tool).</p> <p>8. He measured the length *with* a ruler (preposition for using a measuring tool).</p> <p>9. They dug the hole *with* a shovel (preposition for using a digging tool).</p> <p>10. She typed the document *with* a keyboard (preposition for using a typing instrument).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.