Interrogativa pronomen Övningar på italienska språket

Interrogativa pronomen, eller frågeord, är en viktig del av det italienska språket som hjälper oss att ställa specifika frågor och få detaljerade svar. Dessa pronomen inkluderar ord som "chi" (vem), "che cosa" eller "cosa" (vad), "dove" (var), "quando" (när), "perché" (varför), "come" (hur), och "quale" (vilken). Genom att behärska användningen av dessa frågeord kan vi förbättra vår kommunikativa förmåga och förståelse av det italienska språket, vilket gör det lättare att delta i samtal och förstå skriftlig text. Förutom att förstå betydelsen av varje interrogativt pronomen är det också viktigt att lära sig hur de används i olika kontexter. Till exempel kan "che cosa" och "cosa" ofta användas omväxlande för att fråga "vad", men deras användning kan variera beroende på formell och informell kontext. Genom att öva med olika grammatikövningar som fokuserar på dessa pronomen kan vi bli mer säkra på att ställa och förstå frågor på italienska, vilket är en nyckelkomponent för att behärska språket.

Exercise 1 

<p>1. *Chi* ha rotto il vaso? (interrogativa pronomen, person) Ledtråd: Vem.</p> <p>2. *Cosa* stai facendo? (interrogativa pronomen, sak) Ledtråd: Vad.</p> <p>3. *Dove* abiti? (interrogativa pronomen, plats) Ledtråd: Var.</p> <p>4. *Quando* parte il treno? (interrogativa pronomen, tid) Ledtråd: När.</p> <p>5. *Perché* sei in ritardo? (interrogativa pronomen, orsak) Ledtråd: Varför.</p> <p>6. *Quale* libro preferisci? (interrogativa pronomen, val) Ledtråd: Vilken/Vilket.</p> <p>7. *Come* si chiama il tuo amico? (interrogativa pronomen, sätt) Ledtråd: Hur.</p> <p>8. *Quanti* anni hai? (interrogativa pronomen, antal) Ledtråd: Hur många.</p> <p>9. *Di chi* è questa penna? (interrogativa pronomen, ägande) Ledtråd: Vems.</p> <p>10. *Con chi* vai al cinema? (interrogativa pronomen, sällskap) Ledtråd: Med vem.</p>
 

Exercise 2

<p>1. *Chi* è il tuo insegnante di matematica? (Fråga om person)</p> <p>2. *Che cosa* hai mangiato a colazione? (Fråga om sak)</p> <p>3. *Dove* abiti? (Fråga om plats)</p> <p>4. *Quando* è il tuo compleanno? (Fråga om tid)</p> <p>5. *Perché* studi italiano? (Fråga om orsak)</p> <p>6. *Quale* libro preferisci leggere? (Fråga om preferens)</p> <p>7. *Quanti* amici hai in questa città? (Fråga om antal)</p> <p>8. *Come* vai a lavoro ogni giorno? (Fråga om sätt)</p> <p>9. *Di chi* è questa penna? (Fråga om ägande)</p> <p>10. *Da quanto tempo* studi italiano? (Fråga om varaktighet)</p>
 

Exercise 3

<p>1. *Chi* ha mangiato l'ultimo pezzo di torta? (Vem)</p> <p>2. *Che cosa* stai leggendo? (Vad)</p> <p>3. *Quale* libro preferisci tra questi due? (Vilken)</p> <p>4. *Dove* hai messo le chiavi? (Var)</p> <p>5. *Quando* parte il treno per Roma? (När)</p> <p>6. *Perché* non sei venuto alla festa ieri sera? (Varför)</p> <p>7. *Come* si chiama il tuo nuovo amico? (Hur)</p> <p>8. *Quanto* costa questo vestito? (Hur mycket)</p> <p>9. *Quante* persone ci saranno alla riunione? (Hur många)</p> <p>10. *Di chi* è questo libro? (Vems)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.