Interrogativa pronomen Övningar på portugisiska

Interrogativa pronomen är ord som används för att ställa frågor och är en viktig del av det portugisiska språket. Dessa pronomen inkluderar ord som "quem" (vem), "o que" (vad), "onde" (var), "quando" (när), "por que" (varför) och "como" (hur). Att förstå och korrekt använda dessa pronomen är avgörande för att kunna kommunicera effektivt på portugisiska, både i skrift och tal. Genom att behärska dessa kan man inte bara ställa frågor utan också förstå svaren och därmed förbättra sin övergripande språkkompetens. I dessa övningar kommer du att få möjlighet att fördjupa dina kunskaper om interrogativa pronomen på portugisiska. Varje övning är utformad för att utmana dig att använda rätt pronomen i olika sammanhang, vilket hjälper dig att få en djupare förståelse för hur de används i verkliga konversationer. Övningarna täcker en rad olika nivåer, från grundläggande till mer avancerade situationer, och är ett utmärkt verktyg för både nybörjare och de som vill förbättra sina färdigheter ytterligare.

Exercise 1 

<p>1. *Que* horas são? (Frågar om tid)</p> <p>2. *Quem* é o autor deste livro? (Frågar om person)</p> <p>3. *Qual* é o seu número de telefone? (Frågar om specifik information)</p> <p>4. *Onde* você mora? (Frågar om plats)</p> <p>5. *Por que* você está triste? (Frågar om anledning)</p> <p>6. *Quando* é o seu aniversário? (Frågar om datum)</p> <p>7. *Como* você chegou aqui? (Frågar om metod)</p> <p>8. *Quais* são suas cores favoritas? (Frågar om val)</p> <p>9. *Quanto* custa este livro? (Frågar om pris)</p> <p>10. *De quem* é este carro? (Frågar om ägande)</p>
 

Exercise 2

<p>1. *Quem* é o presidente do Brasil? (Interrogative pronoun for asking about a person)</p> <p>2. *O que* você está fazendo agora? (Interrogative pronoun for asking about an action)</p> <p>3. *Onde* você mora? (Interrogative pronoun for asking about a location)</p> <p>4. *Quando* é o seu aniversário? (Interrogative pronoun for asking about a time)</p> <p>5. *Por que* você está triste? (Interrogative pronoun for asking about a reason)</p> <p>6. *Qual* é o seu nome? (Interrogative pronoun for asking about a specific choice)</p> <p>7. *Como* você chegou aqui? (Interrogative pronoun for asking about a method)</p> <p>8. *Quantos* irmãos você tem? (Interrogative pronoun for asking about a quantity)</p> <p>9. *De quem* é este livro? (Interrogative pronoun for asking about ownership)</p> <p>10. *Para onde* você vai viajar nas férias? (Interrogative pronoun for asking about a destination)</p>
 

Exercise 3

<p>1. *Quem* é seu professor de matemática? (Fråga efter en person)</p> <p>2. *O que* você está fazendo agora? (Fråga efter en handling)</p> <p>3. *Onde* você mora? (Fråga efter en plats)</p> <p>4. *Qual* é o seu nome? (Fråga efter en specifik information)</p> <p>5. *Quando* é o seu aniversário? (Fråga efter en tidpunkt)</p> <p>6. *Por que* você está triste? (Fråga efter en orsak)</p> <p>7. *Como* você chegou aqui? (Fråga efter en metod eller sätt)</p> <p>8. *De quem* é este livro? (Fråga efter ägaren av något)</p> <p>9. *Quantos* irmãos você tem? (Fråga efter en mängd)</p> <p>10. *Para que* serve este botão? (Fråga efter syftet med något)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.