Jämföra med adjektivformer Övningar på portugisiska

Att jämföra saker och ting är en viktig del av att kommunicera på vilket språk som helst, inklusive portugisiska. I dessa grammatikövningar kommer vi att fokusera på hur man använder adjektivformer för att göra jämförelser på portugisiska. Adjektiv är ord som beskriver egenskaper hos substantiv, och när vi jämför, ändrar vi ofta dessa adjektiv för att uttrycka skillnader i grad eller kvalitet. Genom att bemästra dessa former kan du göra dina beskrivningar mer precisa och engagerande. I portugisiska finns det olika sätt att jämföra saker: positiv jämförelse (lika som), komparativ (mer eller mindre än) och superlativ (bäst eller sämst). Varje form har sina egna regler och undantag, och det är viktigt att förstå dessa för att använda språket korrekt. I de följande övningarna kommer du att få praktisk erfarenhet av att använda dessa adjektivformer i olika kontexter, vilket kommer att stärka din förståelse och flyt i portugisiska.

Exercise 1 

<p>1. O carro dele é *mais rápido* que o meu (compara hastigheten).</p> <p>2. A casa dela é *mais bonita* que a nossa (compara utseendet).</p> <p>3. Este livro é *mais interessante* do que aquele (compara intresset).</p> <p>4. O filme foi *mais emocionante* do que eu esperava (compara känslor).</p> <p>5. A comida aqui é *mais saborosa* do que no outro restaurante (compara smaken).</p> <p>6. Ele é *mais alto* do que o irmão dele (compara längd).</p> <p>7. Este exame é *mais difícil* do que o anterior (compara svårighetsgrad).</p> <p>8. A cidade é *mais limpa* do que antes (compara renlighet).</p> <p>9. O clima aqui é *mais quente* do que no norte (compara temperatur).</p> <p>10. A nova versão do software é *mais eficiente* do que a antiga (compara effektivitet).</p>
 

Exercise 2

<p>1. A casa dela é *mais bonita* do que a minha (jämförelse med adjektivformer).</p> <p>2. Este carro é *menos rápido* do que o meu (jämförelse med adjektivformer).</p> <p>3. O filme de ontem foi *tão interessante* quanto o livro (jämförelse med adjektivformer).</p> <p>4. Ela é *mais alta* que sua irmã (jämförelse med adjektivformer).</p> <p>5. Este restaurante é *menos caro* do que aquele (jämförelse med adjektivformer).</p> <p>6. O clima aqui é *tão quente* quanto na Espanha (jämförelse med adjektivformer).</p> <p>7. Este exercício é *mais fácil* do que o anterior (jämförelse med adjektivformer).</p> <p>8. Eles são *menos inteligentes* do que pensam (jämförelse med adjektivformer).</p> <p>9. Este bolo está *tão delicioso* quanto o da padaria (jämförelse med adjektivformer).</p> <p>10. A vista daqui é *mais linda* do que a de lá (jämförelse med adjektivformer).</p>
 

Exercise 3

<p>1. O sol é *mais brilhante* do que a lua (adjektiv för ljus).</p> <p>2. Minha casa é *menor* que a sua (adjektiv för storlek).</p> <p>3. A água do mar é *mais salgada* que a da piscina (adjektiv för smak).</p> <p>4. Este livro é *mais interessante* do que aquele (adjektiv för intresse).</p> <p>5. Ele é *mais alto* que seu irmão (adjektiv för höjd).</p> <p>6. Este exercício é *mais fácil* do que o anterior (adjektiv för svårighetsgrad).</p> <p>7. Ela é *mais rápida* que ele na corrida (adjektiv för hastighet).</p> <p>8. O inverno é *mais frio* do que o verão (adjektiv för temperatur).</p> <p>9. Este filme é *mais emocionante* do que o outro (adjektiv för känsla).</p> <p>10. A cidade é *mais barulhenta* que o campo (adjektiv för ljudnivå).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.