Jämföra med menos Övningar på portugisiska

Att jämföra med "menos" på portugisiska är en grundläggande färdighet för att uttrycka skillnader och likheter på ett effektivt sätt. Ordet "menos" används för att ange att något är mindre än något annat, vilket kan tillämpas på både kvantitativa och kvalitativa jämförelser. Genom att förstå och öva på att använda "menos" korrekt, kan du förbättra din förmåga att kommunicera nyanserade skillnader och göra dina uttryck mer precisa och förståeliga. I dessa övningar kommer du att få möjlighet att arbeta med olika exempel och sammanhang där "menos" används. Du kommer att få konstruera meningar, fylla i luckor och översätta fraser, allt med målet att stärka din förståelse och användning av detta viktiga jämförelseord. Oavsett om du är nybörjare eller mer avancerad i portugisiska, kommer dessa övningar att ge dig värdefull praktik och hjälpa dig att känna dig mer säker i ditt språkbruk.

Exercise 1 

<p>1. Ele é *menos* alto do que o irmão (comparativ för mindre).</p> <p>2. A Ana tem *menos* amigos do que o João (motsatsen till fler).</p> <p>3. Eu gasto *menos* dinheiro do que você (färre pengar).</p> <p>4. Este carro é *menos* rápido do que aquele (mindre snabb).</p> <p>5. Nós temos *menos* trabalho hoje (färre uppgifter).</p> <p>6. Este livro é *menos* interessante do que o outro (mindre intressant).</p> <p>7. A casa dele é *menos* cara do que a minha (motsatsen till dyrare).</p> <p>8. Ela está *menos* cansada hoje (mindre trött).</p> <p>9. O filme foi *menos* emocionante do que esperávamos (mindre spännande).</p> <p>10. Ele tem *menos* paciência do que eu (motsatsen till mer tålamod).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ela tem *menos* livros do que eu (kvantitet).</p> <p>2. João é *menos* alto que seu irmão (jämföra höjd).</p> <p>3. Este carro é *menos* caro do que aquele (jämföra pris).</p> <p>4. Ela está *menos* cansada do que ontem (jämföra tillstånd).</p> <p>5. Eu gosto *menos* deste filme do que do anterior (jämföra preferens).</p> <p>6. O gato é *menos* rápido que o cachorro (jämföra hastighet).</p> <p>7. Ele come *menos* doces que a irmã (jämföra konsumtion).</p> <p>8. Esta cidade é *menos* populosa que a capital (jämföra population).</p> <p>9. Maria é *menos* velha que Pedro (jämföra ålder).</p> <p>10. Este exercício é *menos* difícil do que o anterior (jämföra svårighetsgrad).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ele é *menos* alto que o irmão. (jämföra höjd).</p> <p>2. Maria tem *menos* tempo livre que João. (jämföra fritid).</p> <p>3. Este carro é *menos* caro que o outro. (jämföra pris).</p> <p>4. O filme foi *menos* interessante do que esperávamos. (jämföra intresse).</p> <p>5. Ele corre *menos* rápido que ela. (jämföra hastighet).</p> <p>6. A casa é *menos* espaçosa que o apartamento. (jämföra utrymme).</p> <p>7. Pedro é *menos* experiente que Paulo. (jämföra erfarenhet).</p> <p>8. Este livro é *menos* grosso que aquele. (jämföra tjocklek).</p> <p>9. Ela fala *menos* línguas que ele. (jämföra antal språk).</p> <p>10. A cidade é *menos* movimentada que a capital. (jämföra aktivitet).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.