Kombinera prepositioner med artiklar Övningar på portugisiska

Att bemästra prepositioner och artiklar på portugisiska kan vara en utmaning, men med regelbunden övning och rätt verktyg kan du snabbt förbättra dina språkkunskaper. På denna sida erbjuder vi en rad olika grammatikövningar som hjälper dig att kombinera prepositioner med artiklar på ett korrekt sätt. Genom att förstå hur dessa små men viktiga ord fungerar tillsammans, kan du uttrycka dig mer flytande och exakt på portugisiska. Våra övningar är utformade för att passa olika nivåer, från nybörjare till avancerade studenter. Du får möjlighet att öva på att identifiera och använda rätt prepositioner i olika sammanhang, och att kombinera dem med artiklar för att skapa korrekta fraser och meningar. Genom att arbeta igenom dessa övningar, kommer du att bygga upp en solid grund i portugisisk grammatik och känna dig mer självsäker när du kommunicerar på språket.

Exercise 1 

<p>1. Eu vou *à* escola todos os dias. (till skolan)</p> <p>2. Nós vamos *ao* parque nos fins de semana. (till parken)</p> <p>3. Ela gosta de ir *à* praia no verão. (till stranden)</p> <p>4. Eles estão *no* escritório agora. (på kontoret)</p> <p>5. O gato está *na* cozinha. (i köket)</p> <p>6. Nós viajamos *ao* Brasil no ano passado. (till Brasilien)</p> <p>7. As chaves estão *no* carro. (i bilen)</p> <p>8. Ele mora *no* centro da cidade. (i centrum)</p> <p>9. Vou *à* biblioteca estudar. (till biblioteket)</p> <p>10. A festa é *na* casa dela. (i hennes hus)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ele está indo *para o* supermercado (preposition och bestämd artikel).</p> <p>2. Nós vamos *à* praia no fim de semana (preposition och bestämd artikel).</p> <p>3. Eles chegaram *do* Brasil ontem (preposition och bestämd artikel).</p> <p>4. Vou comprar um presente *para a* minha mãe (preposition och bestämd artikel).</p> <p>5. O livro está *em cima do* sofá (preposition och bestämd artikel).</p> <p>6. Eu moro *na* rua principal (preposition och bestämd artikel).</p> <p>7. Ela está voltando *da* escola agora (preposition och bestämd artikel).</p> <p>8. Ele trabalha *no* centro da cidade (preposition och bestämd artikel).</p> <p>9. Vamos viajar *ao* exterior nas férias (preposition och bestämd artikel).</p> <p>10. Os documentos estão *dentro da* pasta (preposition och bestämd artikel).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ele está caminhando *pela* praia (preposition som betyder "genom", femininum singular).</p> <p>2. Nós vamos *ao* supermercado (preposition som betyder "till", maskulinum singular).</p> <p>3. Ela colocou o livro *na* mesa (preposition som betyder "på", femininum singular).</p> <p>4. Eles estão discutindo *sobre o* problema (preposition som betyder "om", maskulinum singular).</p> <p>5. Eu estou indo *para a* escola (preposition som betyder "till", femininum singular).</p> <p>6. O gato está dormindo *no* sofá (preposition som betyder "på", maskulinum singular).</p> <p>7. Vamos viajar *pela* Europa (preposition som betyder "genom", femininum singular).</p> <p>8. Ela está estudando *para o* exame (preposition som betyder "för", maskulinum singular).</p> <p>9. As crianças estão brincando *no* jardim (preposition som betyder "i", maskulinum singular).</p> <p>10. Ele está falando *com a* professora (preposition som betyder "med", femininum singular).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.