Komparativa med ”als” Övningar på tyska språket

I tyska språket är det viktigt att kunna jämföra saker och ting på ett korrekt sätt, och ett av de vanligaste verktygen för detta är komparativa med "als". Komparativa uttryck med "als" används för att jämföra två objekt eller personer och visa på skillnader i egenskaper eller kvaliteter. Till exempel, när du vill säga att någon är högre eller snabbare än någon annan, använder du "als" för att tydliggöra jämförelsen. Genom att behärska dessa strukturer kan du göra dina konversationer och skriftliga framställningar mer precisa och nyanserade. Denna sida erbjuder en mängd olika övningar för att hjälpa dig att bli säker på användningen av komparativa med "als". Övningarna är utformade för att stegvis bygga upp din förståelse och förmåga att använda dessa uttryck korrekt i olika sammanhang. Oavsett om du är nybörjare eller mer avancerad i dina tyskastudier, kommer dessa övningar att ge dig värdefull praktisk erfarenhet och hjälpa dig att undvika vanliga misstag. Ta dig tid att arbeta igenom övningarna noggrant och försök att tillämpa vad du lär dig i dina egna samtal och texter.

Exercise 1 

<p>1. Peter ist größer *als* sein Bruder. (jämförelse mellan två personer)</p> <p>2. Der Zug fährt schneller *als* das Auto. (jämförelse av hastighet)</p> <p>3. Dieses Buch ist interessanter *als* das andere. (jämförelse av intresse)</p> <p>4. Maria spricht besser Deutsch *als* ihr Freund. (jämförelse av språkkunskaper)</p> <p>5. Der Sommer ist heißer *als* der Frühling. (jämförelse av årstider)</p> <p>6. Meine Katze ist fauler *als* mein Hund. (jämförelse av djurens beteende)</p> <p>7. Ich finde Mathe schwieriger *als* Englisch. (jämförelse av skolämnen)</p> <p>8. Das neue Handy ist teurer *als* das alte. (jämförelse av pris)</p> <p>9. Lara läuft schneller *als* ihre Schwester. (jämförelse av hastighet)</p> <p>10. Der Film war spannender *als* das Buch. (jämförelse av underhållning)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Mein Hund ist größer *als* deiner. (Jämföra storlek på två hundar)</p> <p>2. Maria ist schneller *als* Tom im Laufen. (Jämföra hastighet i löpning)</p> <p>3. Dieses Buch ist interessanter *als* das andere. (Jämföra intresse för böcker)</p> <p>4. Der Sommer ist heißer *als* der Frühling. (Jämföra temperatur mellan årstider)</p> <p>5. Ich finde Mathe schwieriger *als* Englisch. (Jämföra svårighetsgraden av ämnen)</p> <p>6. Sein Auto ist teurer *als* meins. (Jämföra pris på bilar)</p> <p>7. Diese Aufgabe ist einfacher *als* die vorherige. (Jämföra svårighetsgrad på uppgifter)</p> <p>8. Heute ist das Wetter besser *als* gestern. (Jämföra väder mellan dagar)</p> <p>9. Sie ist klüger *als* ihr Bruder. (Jämföra intelligens mellan syskon)</p> <p>10. Das Hotel ist komfortabler *als* das Hostel. (Jämföra komfort mellan boenden)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Meine Schwester ist größer *als* ich. (Jämför längd)</p> <p>2. Ein Apfel ist gesünder *als* ein Stück Kuchen. (Jämför hälsa)</p> <p>3. Dieses Buch ist spannender *als* der Film. (Jämför underhållning)</p> <p>4. Der Sommer ist wärmer *als* der Winter. (Jämför temperatur)</p> <p>5. Sein Auto ist schneller *als* mein Fahrrad. (Jämför hastighet)</p> <p>6. Eine Katze ist unabhängiger *als* ein Hund. (Jämför självständighet)</p> <p>7. Deutsch ist schwerer *als* Englisch. (Jämför svårighetsgrad)</p> <p>8. Der Kaffee schmeckt besser *als* der Tee. (Jämför smak)</p> <p>9. Ihr Haus ist größer *als* unser Apartment. (Jämför storlek)</p> <p>10. Der neue Film war lustiger *als* der alte. (Jämför humor)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.