Komparativa meningar Övningar på tyska språket

Att lära sig att uttrycka jämförelser på tyska är en viktig del av språkinlärningen. Komparativa meningar låter oss beskriva skillnader och likheter mellan personer, platser, objekt och idéer. Genom att bemästra dessa konstruktioner kan du kommunicera mer nyanserat och exakt. På den här sidan kommer vi att utforska de olika sätt som tyskan använder för att bilda komparativa meningar, inklusive regler för adjektivböjning, användning av "mehr" och "weniger," samt undantag och oregelbundna former. För att göra inlärningen så effektiv som möjligt har vi samlat en mängd olika övningar som täcker allt från grundläggande principer till mer avancerade aspekter av komparativa meningar. Du kommer att få möjlighet att öva på att jämföra olika substantiv, använda rätt adjektivform och förstå nyanserna i tyska jämförelser. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat tyska ett tag, kommer dessa övningar att hjälpa dig att förbättra din förståelse och ditt självförtroende när det gäller att använda komparativa meningar på tyska.

Exercise 1 

<p>1. Der Hund ist *schneller* als die Katze (adjektiv för hastighet).</p> <p>2. Mein Auto ist *teurer* als dein Auto (adjektiv för kostnad).</p> <p>3. Anna ist *größer* als ihre Schwester (adjektiv för längd).</p> <p>4. Dieser Kuchen schmeckt *besser* als der andere (adjektiv för smak).</p> <p>5. Die Berge sind *höher* als die Hügel (adjektiv för höjd).</p> <p>6. Sommer ist *wärmer* als Winter (adjektiv för temperatur).</p> <p>7. Dieses Buch ist *interessanter* als das vorige (adjektiv för intresse).</p> <p>8. Der Fluss ist *breiter* als der Bach (adjektiv för bredd).</p> <p>9. Mein Bruder ist *jünger* als ich (adjektiv för ålder).</p> <p>10. Das neue Handy ist *leichter* als das alte (adjektiv för vikt).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Mein Hund ist *schneller* als dein Hund (adjektiv för hastighet).</p> <p>2. Diese Aufgabe ist *einfacher* als die letzte (adjektiv för svårighetsgrad).</p> <p>3. Der Sommer in Spanien ist *wärmer* als in Deutschland (adjektiv för temperatur).</p> <p>4. Dieser Kuchen schmeckt *besser* als der aus der Bäckerei (adjektiv för smak).</p> <p>5. Max ist *größer* als seine Schwester (adjektiv för höjd).</p> <p>6. Diese Straße ist *länger* als die andere (adjektiv för längd).</p> <p>7. Der Film war *spannender* als das Buch (adjektiv för spänning).</p> <p>8. Dieser Berg ist *höher* als der Hügel (adjektiv för höjd).</p> <p>9. Die neue Wohnung ist *teurer* als die alte (adjektiv för pris).</p> <p>10. Ihre Katze ist *schlauer* als unser Hund (adjektiv för intelligens).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Mein Bruder ist *größer* als ich. (komparativ av "stor")</p> <p>2. Dieses Buch ist *interessanter* als das andere. (komparativ av "intressant")</p> <p>3. Der Sommer in Spanien ist *heißer* als in Deutschland. (komparativ av "het")</p> <p>4. Ihre Stimme ist *schöner* als die meiner Schwester. (komparativ av "vacker")</p> <p>5. Mathematik ist *schwieriger* als Geschichte. (komparativ av "svår")</p> <p>6. Ein Elefant ist *stärker* als ein Pferd. (komparativ av "stark")</p> <p>7. Heute ist das Wetter *besser* als gestern. (komparativ av "bra")</p> <p>8. Sein Auto ist *schneller* als meins. (komparativ av "snabb")</p> <p>9. Diese Aufgabe ist *leichter* als die letzte. (komparativ av "lätt")</p> <p>10. Mein Hund ist *freundlicher* als deine Katze. (komparativ av "vänlig")</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.