Kompativ av jämlikhet Övningar på franska språket

Kompativ av jämlikhet på franska är en viktig del av språkinlärningen som hjälper dig att jämföra personer, platser och saker på ett korrekt och naturligt sätt. Genom att behärska denna grammatiska konstruktion kan du uttrycka skillnader och likheter på ett sätt som gör dina meningar mer precisa och nyanserade. Oavsett om du är nybörjare eller en mer avancerad studerande, kommer dessa övningar att ge dig de verktyg du behöver för att förbättra din förståelse och användning av komparativ i franska. I dessa grammatikövningar kommer du att få möjlighet att praktisera både regelbundna och oregelbundna komparativa former, samt lära dig hur man strukturerar meningar för att jämföra två eller flera subjekt. Du kommer också att få tips på vanliga misstag att undvika och exempel på hur komparativ används i vardagligt tal. Genom att regelbundet öva på dessa strukturer kommer du att märka att din förmåga att kommunicera på franska förbättras avsevärt.

Exercise 1 

<p>1. Il est *aussi* intelligent que son frère (lika).</p> <p>2. Marie est *aussi* grande que Sophie (lika).</p> <p>3. Ce film est *aussi* intéressant que le livre (lika).</p> <p>4. Paul est *aussi* fort que Jean (lika).</p> <p>5. Cette maison est *aussi* chère que l'autre (lika).</p> <p>6. Mon vélo est *aussi* rapide que ta moto (lika).</p> <p>7. Le chocolat est *aussi* délicieux que le gâteau (lika).</p> <p>8. La voiture rouge est *aussi* belle que la voiture bleue (lika).</p> <p>9. Le chat est *aussi* mignon que le chien (lika).</p> <p>10. Cette chanson est *aussi* populaire que l'autre (lika).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Marie est *aussi* gentille que sa sœur (jämförelse av två personers vänlighet).</p> <p>2. Ce livre est *aussi* intéressant que le film (jämförelse av bok och film).</p> <p>3. Paul est *aussi* grand que Jacques (jämförelse av två personers längd).</p> <p>4. Cette maison est *aussi* belle que l'autre (jämförelse av två hus).</p> <p>5. Le chocolat est *aussi* délicieux que la glace (jämförelse av två godsaker).</p> <p>6. Le chien est *aussi* rapide que le chat (jämförelse av två djur).</p> <p>7. Les vacances à la mer sont *aussi* relaxantes que les vacances à la montagne (jämförelse av två semesterdestinationer).</p> <p>8. Cet exercice est *aussi* facile que le précédent (jämförelse av två övningar).</p> <p>9. La musique classique est *aussi* apaisante que le jazz (jämförelse av två musikgenrer).</p> <p>10. Cette robe est *aussi* chère que celle-là (jämförelse av två klädesplagg).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Marie est *aussi* intelligente que Sophie (på samma nivå).</p> <p>2. Ce livre est *aussi* intéressant que l'autre (på samma nivå).</p> <p>3. Paul parle *aussi* bien l'anglais que le français (på samma nivå).</p> <p>4. Cette voiture est *aussi* rapide que celle de son frère (på samma nivå).</p> <p>5. Le gâteau est *aussi* délicieux que la tarte (på samma nivå).</p> <p>6. Son appartement est *aussi* grand que le mien (på samma nivå).</p> <p>7. Elle chante *aussi* bien que sa sœur (på samma nivå).</p> <p>8. Le film est *aussi* captivant que le livre (på samma nivå).</p> <p>9. Leur jardin est *aussi* beau que celui des voisins (på samma nivå).</p> <p>10. Mon chien est *aussi* gentil que le tien (på samma nivå).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.