Komplicerande strukturer med adjektiv Övningar på spanska språket

Att bemästra komplicerade strukturer med adjektiv är en viktig del av att behärska spanska på en mer avancerad nivå. Adjektiv i spanska kan placeras både före och efter substantivet, och placeringen kan påverka betydelsen av meningen. Till exempel, att säga "un hombre pobre" (en fattig man) skiljer sig betydligt från "un pobre hombre" (en stackars man). För att kunna uttrycka sig korrekt och nyanserat på spanska krävs därför en djupare förståelse för dessa strukturer. I dessa grammatikövningar kommer du att få möjlighet att träna på olika sätt att använda adjektiv i spanska meningar. Övningarna är utformade för att hjälpa dig att identifiera när ett adjektiv ska placeras före eller efter substantivet och hur det påverkar betydelsen. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att utveckla en större säkerhet i ditt språkbruk och bli mer medveten om de subtila skillnaderna i betydelse som adjektivens placering kan ge upphov till.

Exercise 1 

<p>1. La casa es *grande* (beskrivning av ett hus).</p> <p>2. Mi hermano es muy *inteligente* (beskrivning av en person).</p> <p>3. El coche rojo es más *rápido* que el azul (beskrivning av hastighet).</p> <p>4. Esta comida está *deliciosa* (beskrivning av smak).</p> <p>5. El libro que leí es muy *interesante* (beskrivning av ett objekt).</p> <p>6. Ella lleva un vestido *bonito* (beskrivning av kläder).</p> <p>7. El perro de Juan es muy *amigable* (beskrivning av ett djur).</p> <p>8. La película fue *emocionante* (beskrivning av en upplevelse).</p> <p>9. El examen de matemáticas fue *difícil* (beskrivning av svårighetsgrad).</p> <p>10. La playa es *hermosa* en verano (beskrivning av en plats).</p>
 

Exercise 2

<p>1. El coche es *rojo* (färg på bilen).</p> <p>2. La casa es *grande* (storlek på huset).</p> <p>3. Mi amigo es muy *simpático* (positiv egenskap hos en vän).</p> <p>4. La película fue *interesante* (beskrivning av en film).</p> <p>5. El examen fue *difícil* (svårighetsgrad på ett prov).</p> <p>6. La comida está *deliciosa* (beskrivning av matens smak).</p> <p>7. La niña es *inteligente* (beskrivning av en smart person).</p> <p>8. El libro es *aburrido* (beskrivning av en tråkig bok).</p> <p>9. El perro es *pequeño* (storlek på ett husdjur).</p> <p>10. La montaña es *alta* (höjd på ett berg).</p>
 

Exercise 3

<p>1. La película fue *aburrida* (adj. som beskriver något tråkigt).</p> <p>2. La casa es *grande* (adj. som beskriver storlek).</p> <p>3. El coche es *rápido* (adj. som beskriver hastighet).</p> <p>4. La comida está *deliciosa* (adj. som beskriver smak).</p> <p>5. Mi hermana es *inteligente* (adj. som beskriver en persons kognitiva förmåga).</p> <p>6. El libro es *interesante* (adj. som beskriver något fängslande).</p> <p>7. El gato es *blanco* (adj. som beskriver färg).</p> <p>8. El clima es *caluroso* (adj. som beskriver vädret).</p> <p>9. El niño es *feliz* (adj. som beskriver en känsla).</p> <p>10. La montaña es *alta* (adj. som beskriver höjd).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.