Koncessiva konjunktioner Övningar på tyska språket

Koncessiva konjunktioner i tyska är en viktig del av språket som hjälper till att uttrycka motsättningar och reservationer inom en mening. Dessa konjunktioner, som "obwohl" (fastän), "trotzdem" (trots det), och "dennoch" (ändå), spelar en avgörande roll i att binda samman satser på ett sätt som visar att en händelse eller ett tillstånd sker trots en annan omständighet. Att behärska användningen av koncessiva konjunktioner kan förbättra din förmåga att skapa mer nyanserade och komplexa meningar på tyska, vilket i sin tur leder till en djupare förståelse och bättre kommunikationsfärdigheter i språket. I denna sektion hittar du en rad övningar som hjälper dig att öva på och befästa din förståelse av koncessiva konjunktioner i tyska. Genom att arbeta med olika typer av uppgifter, från fyll-i-övningar till meningsomformuleringar, kommer du att utveckla din förmåga att korrekt använda dessa viktiga språkstrukturer. Oavsett om du är en nybörjare eller en mer avancerad elev, kommer dessa övningar att utmana och förbättra dina tyskakunskaper på ett roligt och engagerande sätt.

Exercise 1 

<p>1. *Obwohl* es regnete, gingen wir spazieren (trots att det regnade).</p> <p>2. *Trotzdem* war er glücklich, obwohl er den Job nicht bekam (trots det).</p> <p>3. *Obgleich* sie krank war, ging sie zur Arbeit (trots att hon var sjuk).</p> <p>4. *Auch wenn* es teuer ist, kaufe ich das Auto (även om det är dyrt).</p> <p>5. *Selbst wenn* er müde ist, arbeitet er weiter (även om han är trött).</p> <p>6. *Obschon* sie wenig Zeit hatte, half sie mir (trots att hon hade lite tid).</p> <p>7. *Obwohl* das Essen schlecht war, aßen wir alles auf (trots att maten var dålig).</p> <p>8. *Trotzdem* ging sie zum Fest, obwohl sie keinen kannte (trots det).</p> <p>9. *Obwohl* er viel Geld hat, lebt er bescheiden (trots att han har mycket pengar).</p> <p>10. *Selbst wenn* es spät ist, rufen sie mich an (även om det är sent).</p>
 

Exercise 2

<p>1. *Obwohl* es regnet, gehe ich spazieren (trots att).</p> <p>2. *Obwohl* er viel lernt, hat er die Prüfung nicht bestanden (trots att).</p> <p>3. *Obwohl* sie müde ist, arbeitet sie weiter (trots att).</p> <p>4. *Obwohl* der Kuchen verbrannt ist, essen wir ihn (trots att).</p> <p>5. *Obwohl* sie krank ist, geht sie zur Arbeit (trots att).</p> <p>6. *Obwohl* er kein Geld hat, kauft er ein teures Auto (trots att).</p> <p>7. *Obwohl* sie Vegetarierin ist, isst sie manchmal Fleisch (trots att).</p> <p>8. *Obwohl* das Restaurant teuer ist, gehen wir dort essen (trots att).</p> <p>9. *Obwohl* er Angst hat, geht er zum Zahnarzt (trots att).</p> <p>10. *Obwohl* sie wenig Zeit hat, hilft sie ihren Freunden (trots att).</p>
 

Exercise 3

<p>1. *Obwohl* er müde ist, geht er joggen. (trots att)</p> <p>2. *Obwohl* es regnete, gingen wir spazieren. (trots att)</p> <p>3. *Obwohl* sie krank war, ging sie zur Arbeit. (trots att)</p> <p>4. *Trotzdem* er viel arbeitete, hatte er wenig Geld. (trots detta)</p> <p>5. *Obwohl* sie viel lernt, hat sie oft schlechte Noten. (trots att)</p> <p>6. *Obwohl* das Essen schlecht war, aß er alles. (trots att)</p> <p>7. *Obwohl* er reich ist, lebt er bescheiden. (trots att)</p> <p>8. *Obwohl* der Film langweilig war, blieben wir bis zum Ende. (trots att)</p> <p>9. *Obwohl* sie den Zug verpasste, kam sie rechtzeitig an. (trots att)</p> <p>10. *Obwohl* es kalt war, trug er keine Jacke. (trots att)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.